Now showing items 1-1 of 1

  • Sanace půdy po těžbě uranu 

    Kříž, Jakub
    Sanace oblasti, ve které byl dříve těžen uran metodou rozpouštění (leaching method) roztokem obsahujícím zejména kyselinu sírovou je založen na odčerpávání zbytků rozpouštědel – kontaminovaných důlních vod – z geologických ...