Now showing items 1-11 of 11

 • Diagnostika stavebních konstrukcí při hodnocení poruch a vad 

  Stehlík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby měření poruch a vad v rámci stavebně technického průzkumu a jejich hodnocením. Součástí práce je rozbor právní problematiky stavebně technických průzkumů a rozbor zásad při jeho ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu objektu rodinného domu 

  Jarnot, Martin
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá stavebně technickým průzkumem. V praktické části je proveden základní diagnostický průzkum na objektu rodinného domu, identifikace a popsání nalezených vad a poruch a ...
 • Hodnocení technického stavu osobních vozidel 

  Košťál, Ondřej
  Diplomová práce se bude zabývat problematikou technických kontrol osobních vozidel na Stanicích technické kontroly v České republice a sousedních státech. Práce bude zaměřena na legislativu, metodiku, hodnocení technického ...
 • Identifikace a detekce poruch na FV systému – provozní měření 

  Leitman, Valentín
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou týkajúcou sa identifikácie a detekcie porúch na fotovoltaických systémoch. V tejto bakalárskej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce sa problematiky fotovoltaických ...
 • Oceňování škod na stavebních objektech 

  Šolc, Karel
  Diplomová práce "Oceňování škod na stavebních objektech" se zabývá oceňováním vad a škod na stavebních objektech. V práci je vysvětleno co je škoda, vada jak se definují oceňují. Na příkladě stavebního objektu je provedeno ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu v Brně 

  Zahradníková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou pasportu rodinných domů a jeho vytváření. První část práce popisuje pasportizaci z teoretického hlediska, její výhody, účely a rozdělení, možné zadavatele pasportizace a také její ...
 • Problematika podrobnosti zpracování pasportizace objektů pozemních staveb 

  Šmahel, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Processing of expertises in litigations in the area of damages caused by civil engineering on other owners‘ surrounded ground constructions led the author to write this contribution. Condition survey of current state is ...
 • Samočinný test ALU za provozu 

  Bednář, Jaroslav
  Práce se zabývá různými poruchami, které mohou nastat při výrobě a provozu ALU. Nastiňuje vícero dělení poruch a jejich modely. Jsou rozebrány přístupy k zajištění bezpečnosti systému zejména po hardwarové stránce. Následuje ...
 • Statické zajištění barokního kostela 

  Kadlec, Jaroslav
  Diplomová práce řeší statické zajištění barokního kostela sv. Jakuba v Městečku Trnávce. Kostel byl postaven roku 1752 v barokním slohu na místě původního románského kostela. Jedná se o zděný jednolodní objekt o půdorysných ...
 • Tepelně technické vady v kontextu možného dopadu na cenu věci nemovité 

  Hlavsa, Petr; Rašovská, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Thermal technical faults of buildings do not immediately mean life threatening danger in comparison with momentous static faults. However, it’s not possible to underrate them. On the one hand they can carry an increased ...
 • Vliv poruchy automatické převodovky na ocenění vozidla 

  Volkánová, Zdenka (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Obsahem příspěvku je analyzovat ovlivnění technické hodnoty vozu základní amortizací, která vychází z doby provozu vozidla a z počtu ujetých kilometrů a jaký má vliv porucha automatické převodovky na technickou hodnotu a ...