Now showing items 1-4 of 4

 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost podnikatelského záměru 

  Hub, Michal
  Diplomová práce se zabývá investičním projektem rekonstrukce a provozovaní pekárny Anežky v Palačově. Cílem projektu je zhodnotit ekonomickou efektivnost tohoto podnikatelského záměru. Práce se zaměřuje na veškeré náklady ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Groulíková, Blanka
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti financování projektů z fondů EU. Práce je rozdělena na dvě části, v teoretické části jsou definovány pojmy týkající se Evropské unie, dále základy projektového managementu a metody, ...
 • Připrava pozemků pro developerský projekt 

  Černý, Petr
  Tématem bakalářské práce je příprava pozemků pro developerský projekt. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části práce jsou v jednotlivých kapitolách popsány procesy, nutné k zahájení, přípravě a realizaci ...
 • Studie proveditelnosti, jako součást marketingového řízení stavebního projektu 

  Lhota, Jiří
  Tato práce je zaměřená na marketingové plánování v rámci studie proveditelnosti. Cílem této práce je poukázat na propojení marketingového plánování se studií proveditelnosti a na základě teoreticky získaných znalostí ...