Now showing items 1-8 of 8

 • Biometrie s využitím snímků duhovky 

  Tobiášová, Nela
  Biometrické techniky jsou v současné době velmi rozšířené vědní odvětví. Biometrií je myšleno automatizované rozpoznávání osob na základě jejich anatomických rysů, v případě této diplomové práce duhovky oka. Rozpoznání ...
 • Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze 

  Spáčil, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na téma rozpoznávání dopravních značek v obraze. Popisuje stručně některé používané metody a zaměřuje se hlavně na zvolený postup klasifikace. Ten je zevrubně popsán včetně rozšíření a metody pro ...
 • Detekce stresu 

  Jindra, Jakub
  Detekce stresu založená na non-EEG fyziologických datech může být užitečná pro monitoraci řidičů, pilotů, ale také sledování psychického stavu v běžném každodenním životě – tedy všude tam, kde je monitorace standardním EEG ...
 • Novel Method for Color Textures Features Extraction Based on GLCM 

  Benco, M.; Hudec, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-12)
  Texture is one of most popular features for image classification and retrieval. Forasmuch as grayscale textures provide enough information to solve many tasks, the color information was not utilized. But in the recent ...
 • Rozpoznání cesty pro vizuální navigaci mobilního robota 

  Šeda, Jan
  V poslední době bylo nemalé úsilí věnováno vývoji robustních algoritmů pro detekci cesty pomocí barevného monokulárního vidění. Umělé neuronové sítě jsou často aplikovány v této úloze díky jejich schopnosti nalézt komplikované ...
 • Rozpoznávání ručně psaného písma pomocí neuronových sítí 

  Smejkal, Vojtěch
  Práce se zabývá rozpoznáváním velkých písmen a číslic hůlkového písma pomocí neuronových sítí. Rozebírá použité algoritmy pro segmentaci textu, metody extrakce příznaků a problematiku učení sítě pomocí zpětného šíření chyb. ...
 • Using MATLAB for Analysis of TRAP System 

  Karafiat, M.; Grezl, F. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  This article describes a Matlab function for reading and processing file outputs from a structure of classifiers. These classifiers - neural nets - are used in speech recognition based on temporal trajectories (TRAP) of ...
 • Zpracování snímků duhovky pro biometrické aplikace 

  Osičková, Kristýna
  Biometrie je metoda rozpoznávání identity člověka na základě jedinečných biologických charakteristik, které jsou pro každého člověka unikátní. Metody biometrické identifikace se v současné době stále více rozšiřují do ...