Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza vysoceproduktivního vystružování 

  Gashkova, Irina
  Diplomová práce se zabývá analýzou technologie vysoceproduktivního vystružování. V rámci práce byly provedeny testy vystružování za různých technologických podmínek (vc=40, 60, 80, 100 m/min; f=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm) na ...
 • Antény integrované do helmy 

  Elfmark, Zdeněk
  Práce je zaměřena na integraci antén do helmy. Jsou preferovány planární antény s různou polarizací a s různými možnostmi napájení. Jsou zkoumány možná umístění zářičů na helmě, případně uvnitř helmy.
 • Frézka pro obrábění plastů 

  Frejlich, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem podélného a příčného posuvu pro frézování zalitých dutých vláken daných rozměrů, které slouží do tepelných výměníků a návrhem upínacích přípravků těchto součástí při frézování. ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • Influence of composition of feed and lactation period on mineral composition of Mare's 

  Fišera, Miroslav; Valášek, Pavel; Kráčmar, Stanislav; Kubáň, Vlastimil; Fišerová, Lenka (HACCP Consulting, 2018-03-21)
  The article focuses on influence of food and length of lactation period on minerals occurring in mare´s milk
 • Konstrukce malé CNC frézky 

  Rajdl, Filip
  Bakaláská práce se zabývá konstrukčním návrhem veteníku, vetena a vedením v ose Z malé CNC frézky. Nejprve je popsán současný stav a produkce malých CNC frézovacích stroj. Dále obsahuje systémový rozbor dané problematiky. ...
 • Optimalizace výroby hřídele řízení 

  Hlavinka, Martin
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou optimální dělené třísky při technologii soustružení. Materiálem pro zhotovení hřídele řízení je ocel C35RC vhodná ke tváření a obrábění, ze které se na horizontálních tvářecích lisech ...
 • Stanovení vybraných perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích 

  Ondreášová, Klára
  Diplomová práce se zabývá stanovením vybraných zástupců perfluoroalkylových sloučenin v komplexních matricích, konkrétně v čistírenských kalech a krmivech. V případě čistírenských kalů byly vzorky extrahovány do methanolu ...
 • Využití hmotnostní spektrometrie ke stanovení markerů oxidativního stresu a mykotoxinů 

  Čumová, Martina
  Prvním tématem předkládané dizertační práce bylo stanovení isoprostanů – markerů oxidativního stresu a dalších látek, které mohou být přítomností oxidativního stresu ovlivňovány. Sledování isoprostanů iPF2-III, iPF2-VI, ...
 • Výpočet destilační kolony 

  Bytešník, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zabývá principem a teoretickým základem pro pochopení problematiky destilace. Podstatná část práce je věnována podrobnému řešení elementárních mezikroků, ...