Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice 

  Kupčík, Roman
  Diplomová práce „Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice“ se zabývá řešením sníženého výkonu malé vodní elektrárny u města Vratimov na řece Ostravici. Elektrárna je osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou RA – 3,5 – 0 1000 o ...
 • Automatický anténní tuner 

  Šváb, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací automatického anténního tuneru pro KV vysílače. Přístroj pracuje v rozsahu KV v pásmu (1,5 MHz - 30 MHz) podle výběru dané frekvence. Princip spočívá v tom, že tuner má ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • Návrh konstrukčního řešení automatického podavače tablarů pro skladovací systém SLL LogiMat 

  Stoklásek, Tomáš
  Hlavním úkolem této práce je navrhnout automatický podavač výsuvných polic (tablarů) o celkové hmotnosti 760 kg pro vertikální skladovací systém Logimat. Ve zprávě je uveden konstrukční výpočet podavače s pevnostním výpočtem ...
 • Rezonanční a quasi-rezonanční měniče 

  Krška, Vlastimil
  Práce se zabývá návrhem a realizací kvazirezonančního měniče se spínáním v minimu napětí, který využívá rezonanci kondenzátoru a cívky. Je to jedna z možností jak zvýšit účinnost spínaného zdroje. Při použití rezonančních ...
 • Rozložení proudu na lineárních anténách 

  Novák, Tomáš
  V této práci bude probrána problematika měření rozložení proudu podél anténního vodiče za pomoci sondy (vazební smyčky), která je připojená k selektivnímu mikrovoltmetru a na něm bude indikována úroveň signálu (napětí). ...