Now showing items 1-2 of 2

  • Empirical Casestudy on Approaches to Sampled Control 

    Burger, Alexandra; Wellhausen, Jens (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
    Two main approaches on sampled control are compared, the descrete equivalent design and the direct discrete design. Both design methods are used to implement a control system for a real plant, DC-motor. It is shown that ...
  • Řízení výukového modelu magnetické levitace 

    Bednařík, Josef
    Bakalářská práce se zabývá modelováním, simulací a řízením výukového modelu magnetické levitace CE 152 od firmy Humusoft s.r.o, který je charakteristický svou nelinearitou a nestabilitou. V první části práce jsou popsány ...