Now showing items 1-2 of 2

  • Počítačem komponovaný hudební doprovod 

    Vinš, Jakub
    Práca sa zaoberá počítačom generovanou hudbou, so zameraním na dotvorenie doprovodu do vstupnej, existujúcej piesne vo formáte MIDI pomocou neurónových sietí. V úvodnej kapitole sú predstavené existujúce prístupy pre ...
  • Rozpoznávání objektů pomocí neuronových sítí 

    Marák, Jaroslav
    Tato práce se zaměřuje na neuronové sítě a jejich klasifikační schopnosti při rozpoznávání objektů v obraze. Pro rozpoznávání je zde použito vícevrstvé dopředné neuronové sítě, trénovatelné pomocí algoritmu zpětného šíření ...