Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení obsahu vybraných mykotoxinů v krmivech 

    Zelníčková, Lenka
    Tato diplomová práce je věnována aktuální problematice monitoringu vybraných mykotoxinů v krmivech v ČR. Cílem teoretické práce bylo zpracovat literární rešerši z dostupných knižních, elektronických i časopiseckých pramenů, ...
  • Základní charakterizace vybraných vzorků krmiv živočišného původu 

    Svoboda, Ilona
    Cílem diplomové práce bylo zvolit vhodné parametry pro jednoduchou a rychlou charakterizaci krmiv živočišného původu, ověřit pracovní postupy a aplikovat je na vybrané vzorky. V rámci této práce byly analyzovány vzorky ...