Now showing items 1-4 of 4

 • Porovnání různých metod stanovení melitelnosti práškových pojiv 

  Virágová, Tereza
  Cílem této diplomové práce je shrnout získané poznatky v oblasti mletí středně tvrdých a tvrdých materiálů. Práce se zaměřovala na zkoumání melitelnosti materiálů pomocí dostupného laboratorního mlýna. Součástí práce je ...
 • Slinovací aktivita živců a jejich alternativ 

  Votava, Petr
  Cílem této bakalářské práce je porovnat slinovací aktivitu živců, které jsou nejčastěji používané tavivo v keramice, s jejich alternativami jako jsou lomové odprašky a kostní popel. Teoretická část popisuje proces slinování, ...
 • Vliv jemnosti mletí živce a křemene na slinování porcelánového střepu 

  Bajer, Tomáš
  Vlastnosti křemene a živce jakožto dvou nejpoužívanějších základních surovin pro výrobu klasického porcelánu mají na koncové vlastnosti výrobku významný vliv. Obecně se se zvyšující se jemností mletí těchto surovin pozitivně ...
 • Vývoj anortitové keramiky 

  Toman, Boris
  Při výpalu vápenatých keramických surovin se vytváří nová krystalická fáze anortit. Ten může významně vylepšit vlastnosti keramického střepu. Tato práce se zabývá možnostmi vývoje anortitové keramiky za použití neplastických ...