Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza šťáv vybraných odrůd černého rybízu 

  Kaniová, Lenka
  Práce se zabývá chemickou analýzou šťáv vybraných odrůd černého rybízu (Ribes nigrum L.). Teoretická část je rozdělena na tři hlavní kapitoly. V první kapitole je uvedena stručná botanická charakteristika černého rybízu, ...
 • Analýza šťáv vybraných odrůd červeného a bílého rybízu 

  Černá, Anna
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou šťáv vybraných odrůd červeného a bílého rybízu. Teoretická část je věnována popisu rybízu, jeho biologicky aktivním látkám, pěstování a jeho využití v potravinářství. V teoretické ...
 • Analýza vybraných aktivních látek v různých druzích výrobků z rýže 

  Valentová, Radka
  Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných aktivních látek v různých druzích loupaných a neloupaných rýží. V daných rýžích byly analyzovány fenolické látky, antioxidační aktivita, obsah sacharidů a obsah ...
 • Chemická a senzorická charakterizace ciderů vyrobených z odrůd jablek charakteristických pro ČR 

  Strapcová, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním vybraných chemických a senzorických charakteristík ciderov, ktoré boli vyrobené zo štyroch vybraných odrôd jabĺk. V teoretickej časti je popísané chemické zloženie jabĺk, cideru, ...
 • Chemická charakteristika plodů slivoně mirabelky 

  Lukšová, Leona
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením chemických a fyzikálních charakteristik sušené, lyofilizované a kompotované mirabelky nancyské. Teoretická část je věnována původu, ekonomickému významu slivoní, botanickému ...
 • Chemická charakterizace vín z vybraných PIWI odrůd 

  Michálková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá chemickou charakterizací vín z vybraných PIWI odrůd. V teoretické části je popsán obecný původ a důvod šlechtění PIWI odrůd, bližší charakterizace vybraných tří PIWI odrůd, Johaniteru, Hibernalu ...
 • Detoxifikace kávové sedliny oxidačními procesy 

  Maňáková, Helena
  Tato bakalářská práce se zabývá detoxifikací kávové sedliny za využití oxidačních procesů. V teoretické části je popsána charakterizace kávových zrn a kávové sedliny. Poté je popsána valorizace kávové sedliny se zaměřením ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků aronie 

  Kapiton, Ulyana
  Tato bakalářská práce se zabývá kvantifikací vybraných bioaktivních látek z aroniové šťávy, extraktů aroniových výlisků a z aroniového čaje. V teoretické části je uveden botanický popis aronie, druhu Aronia melanocarpa. ...
 • Extrakce bioaktivních látek z výlisků modrých hroznů 

  Jandrtová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik ve šťávě a v extraktech výlisků plodů révy vinné (Vitis vinifera L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika révy vinné, její ...
 • Extrakce biologicky aktivních látek z výlisků černého rybízu 

  Sedláčková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí biologicky aktivních látek z výlisků černého rybízu (Ribes nigrum). Teoretická část obsahuje botanickou charakteristiku rostlinného druhu Ribes nigrum. Dále je část věnována biologicky ...
 • Izolace a charakterizace oleje z kávy různého typu 

  Vašků, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá přípravou a charakterizací kávového oleje. Použité vzorky káv se od sebe liší odrůdou, původem, metodou zpracování zrna a intenzitou pražení. Teoretická část se zaměřuje na technologii zpracování ...
 • Možnost dalšího využití bezinkových výlisků 

  Sedláčková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou koncentrátu a lyofilizátu z extraktu bezových výlisků (bez černý, Sambucus nigra L.) a stanovením vybraných chemických charakteristik v těchto produktech. Teoretická část obsahuje ...
 • Možnosti fortifikace vybraných cereálních výrobků 

  Hurtová, Jana
  Předložená diplomová práce se zabývá studiem bioaktivních látek v cereálních produktech. Zaměřením práce je posouzení možností fortifikace cereálních výrobků za účelem zvýšení nutriční hodnoty finálních produktů, které ...
 • Možnosti přípravy kombinovaných nápojů z vybraných druhů ovoce 

  Zábranská, Miroslava
  Diplomová práce se zabývá přípravou kombinovaného alkoholického nápoje na bázi vína a ovocné šťávy. Z vybraných druhů ovoce (zimolezu, moruše, dřínu, šípku, černého bezu, rakytníku a aronie) byly získány ovocné šťávy. Pro ...
 • Obsah vybraných biologicky aktivních látek ve Stévii cukerné 

  Porubčanová, Vladimíra
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rastlinou, nazývanou stévia sladká a analýzou fenolických látok v extraktoch z nej. Teoretická časť zahŕňa botanický popis rastliny, jej chemické zloženie i vplyv na ľudské zdravie. Zaoberá ...
 • Posouzení vlivu pasterizace a filtrace na obsah vybraných chemických složek piva 

  Vopelková, Dominika
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vlivu pasterizace a filtrace na vybrané chemické složky piva. Konkrétně byl studován vliv na prvkové složení, obsah organických kyselin, sacharidů a fenolických látek. Pro účely ...
 • Stabilita a vlastnosti kombinovaných nápojů a ovocných koncentrátů 

  Klatová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá stabilitou a základními vlastnostmi kombinovaných nápojů a ovocných koncentrátů. V teoretické části byla popsána výroba a využití ovocných koncentrátů. Dále se práce zabývala anthokyanovými ...
 • Stanovení základních chemických charakteristik borůvkové pulpy 

  Strapcová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vybraných chemických charakteristík v polotovaroch čučoriedky obyčajnej (Vaccinium myrtillus L.) a čučoriedky vysokej (Vaccinium corymbosum L.). V teoretickej časti je popísaná ...
 • Studium extrakce biologicky aktivních látek z bezových výlisků 

  Lošková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv v extraktech výlisků plodů bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. V první je popsána botanická charakteristika ...
 • Studium geografické autenticity moravských bílých vín 

  Horáková, Kristýna
  Cílem této bakalářské práce bylo ověření geografické autenticity moravských bílých vín na základě prvkového složení. Měření bylo doplněno o analýzu organických, fenolických a antioxidačních látek ve vínech. K elementární ...