Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh strukturované datové kabeláže pro hotel 

  Novák, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem strukturované kabeláže v komerčním objektu hotelu Pentagon. Návrh řeší uložení horizontálního a páteřního vedení v rámci prostor novostavby, za použití metalických a optických kabeláží. Návrh neřeší ...
 • Optimalizace měření optického vlákna na výstupu vláknového senzoru teploty 

  Koláčková, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření optického výkonu na výstupu jednovidového optického vlákna, použitého jako senzor teploty, za pomocí dvojlomu. Práce popisuje základní poznatky o měření výkonu, normy a ...
 • Technologie průsvitných architektonických betonů 

  Adámková, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou průsvitných betonů. Cílem byl návrh postupu výroby průsvitného betonu. Teoretická část byla sestavena ze zahraničních poznatků, které vedli k posouzení dostupnosti a ceny optických ...
 • Vliv kvality optických konektorů na přenos 

  Bernkopf, Miroslav
  Tato práce se zabývá optickými konektory a jejich vlivy na útlum při přenosu realizovaném po optickém vlákně. Optická vlákna a přenosy po světlovodech hrají v poslední době významnou roli z důvodu neustálého tlaku na ...
 • Vliv optických spojů na útlum optické trasy 

  Winkler, Aleš
  V dnešní době používaná metalická vedení již nesplňují požadavky vysokých nároků na kapacitu a rychlost vedení, a proto se stále více využívá nových, moderních optických vedení. Tato práce se zabývá třemi základními druhy ...