Now showing items 1-12 of 12

 • Alias analýza v překladači jazyka C 

  Bolvanský, Dávid
  Táto práca sa venuje problematike alias analýzy a možnostiam jej vylepšenia v LLVM frameworku. Cieľom tejto práce je zlepšiť jej presnosť, čoho bolo dosiahnuté rozšírením implementácie Andersenovho algoritmu o citlivosť ...
 • Diskrétně normované řády kvaternionových algeber 

  Horníček, Jan
  Tato práce shrnuje autorův výzkum v oblasti teorie kvaternionových algeber, jejich izomorfismů a maximálních řádů. Nový úhel pohledu na tuto problematiku je umožněn využitím pojmu diskrétní normy. Za hlavní výsledky práce ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Hamrník, Ondřej
  tři hmoty, tvoří celek, mezi nimi malý dvorek, tři vstupy, různá patra, v parteru kavárna, nahoře galerka, velká černá kostka uvnitř skeletu, atika podrží člověka na dvorku, velké antré, spojuje parter, parter spojený, ...
 • Měření entropie v Internetové komunikaci 

  Stejskal, David
  Práce se zabývá měřením entropie v Internetových protokolech. Zabývá se měřením entropie a poté aplikací na protokoly a jejich pole. Uvádí výsledky měření a interpretuje je. Také se snaží ukázat pravděpodobné trendy v ...
 • Návrh obytné zóny v Milevsku 

  Kolářová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny na parcelách na okraji města Milevsko. Na poli byly rozvrženy parcely a navrženy pozemní komunikace a navržena parkovací stání.Byly navrženy tři varianty a jedna z variant je ...
 • Odstranění prokladu v nekomprimovaných digitálních videosekvencích 

  Meňhart, Pavel
  Prokládání je způsob snímání a zobrazení snímku, kde se střídají sudé a liché řádky. Tento systém vznikl při tvorbě TV norem PAL a NTSC ve třicátých letech minulého století. Tímto principem se zamezilo blikání obrazu na ...
 • Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín 

  Myšková, Hana
  Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu filmových ateliérů a jeho okolím. Na západ od řešeného území leží Lesní hřbitov a obytný soubor Fabiánka, od kterého je areál oddělen terénní depresí. Filmové ateliéry na Kudlově ...
 • Sledování pohybujících se objektů 

  Bradáč, František
  Předmětem této semestrální práce je nalezení a implementace metod pro detekci objektů v zorném poli kamery, zaznamenání jejich trajektorie a predikce jejich polohy. Vytvořené metody jsou kombinací několika přístupů k řešení ...
 • Sociální zázemí pro fotbalisty s bytovou jednotkou 

  Dostál, Lukáš
  Projekt sestává ze sociálního zázemí pro fotbalového hřiště. Jedná se o dvoupodlažní objekt, jehož nosný systém tvoří keramické tvárnice a keramobetonový strop. Stavba je zastřešena plochou pochůzí střechou a pultovou ...
 • Softwarová podpora výuky kryptosystémů založených na eliptických křivkách 

  Szturc, Jakub
  Diplomová práce se zaměřením na kryptografii založenou na eliptických křivkách se skládá ze čtyř hlavních částí. První část poskytuje přehled o základních kryptografických a matematických pojmech. Klíčovým bodem této práce ...
 • Sportovní centrum Brno 

  Shmykov, Egor
  Tato práce se zabývá sportovní areál v Brně. Tento sportovní komplex se skládá z budov, které se nazývají ke zvýšení popularity sportu ve městě. Jeden z největších z nich je objekt fotbalového stadionu. Fotbalový stadion ...
 • Univerzální řídicí jednotka pro BLDC motory 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem univerzální řídicí jednotky pro BLDC motor napájené z palubní sítě letadla 28 V schopné řídit motor do 10 A. Maximální výkon motoru je okolo 250 W. Důležitým předpokladem jednotky je možnost ...