Now showing items 1-2 of 2

  • Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Dolní Morava 

    Vozdová, Klára
    Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému v lokalitě Dolní Morava. Jedná se o doplnění a utřídění databáze všech bodů používaných pro výuku v terénu. Nová aplikace byla vytvořena v programu ...
  • Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Nesměř 

    Haltmar, Jan
    Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému v lokalitě Nesměř. Jedná se o revizi stávající databáze bodového pole FAST sloužící pro výuku v terénu v programu ArcGIS.