Now showing items 1-14 of 14

 • Experimentální porovnání filamentu vyrobeného z recykloveného a běžného PET 

  Tomčová, Renata
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním porovnáním filamentu vyrobeného z recyklovaného a běžného PET. Filament byl vyrobený z komerčních granulátů PET, PET-G a z recyklovaných PET lahví. Z těchto filamentů se ...
 • Experimentální porovnání recyklovaného a nerecyklovaného filamentu z ABS plastu 

  Grygar, Filip
  V průběhu 3D tisku vzniká plastový odpad, který by mohl být recyklován. Jedním z nejpoužívanějších materiálů je ABS, jehož recyklaci se věnuje tato práce. Při recyklaci ABS dochází k velmi výraznému zhoršení mechanických ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Multi-filament yarns testing for textile-reinforced concrete 

  Kaděrová, Jana
  Cílem předložené práce bylo experimentální studium mnohovláknitých svazů z alkalicky odolného skla, které se používají k výrobě textilně vyztuženého betonu. V rámci laboratorního testu byla zjišťována odezva na tahové ...
 • Návrh a realizace 3D tiskárny s podporou síťového tisku 

  Špringer, Radek
  Cílem této diplomové práce je navrhnout 3D tiskárnu typu delta. Popsat technologie 3D tisku používané touto tiskárnou, základní vlastnosti tiskárny a komerčně dostupný materiál používaný při tisku a jeho srovnání. Stanovit ...
 • Návrh a výroba extruzního stroje pro výrobu tiskové struny. 

  Török, Jozef
  Táto bakalárska práca sa venuje technológii výroby tlačovej struny, ktorá sa využíva pri 3D tlači. Zaoberá sa návrhom konštrukcie, ako aj samotnou výrobou zariadení výrobnej linky na spracovanie plastového granulátu a ...
 • Recyklátor filamentu pro FDM 3D tiskárny 

  Neuwirth, Karel
  První část práce se zabývá různými druhy technologie 3D tisku, především technologii FDM, u které je možnost recyklace tisknutého materiálu. Následuje popis nejpoužívanějších materiálu pro tisk technologií FDM a popis ...
 • Řízení grafického VFD displeje mikroprocesory Atmel 

  Hrubý, Michal
  Práce seznamuje s VFD displeji – principem činnosti, konstrukcí, možnostmi použití, dělením podle zobrazované informace, možnostmi napájení a buzení. Uvádí způsoby komunikace a řízení s vyspělými VFD moduly spolu s vzorovými ...
 • Směšovač filamentu s proměnným podílem vstupních materiálů pro FDM 3D tiskárny 

  Hráček, Michal
  Tato bakalářské práce se zabývá teorií ohledně 3D tisku a 3D tiskáren a možností směšování dvou filamentů. Práce je zaměřena zejména na extruder, který je jednou z hlavních částí 3D tiskárny, ale také na uchycení a chlazení ...
 • Tepelná vodivost u nestandardních materiálů pro TZB 

  Běťák, Karel
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení součinitele tepelné vodivosti na skupině termoplastů používaných pro 3D tisk (PLA, ABS, PETG). Popisuje materiály používané pro 3D tisk a návrh vzduchotechniky pro prodejnu potravin. ...
 • Výroba rozměrného plastového stojanu na 3D tiskárně 

  Sklenář, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou rozměrného plastového stojanu na 3D tiskárně. Cílem bakalářské práce je rozdělit si proces výroby stojanu tak, aby byl realizovatelný na pracovním prostoru 3D tiskárny. ...
 • Vzdálená kontrola 3D tiskárny 

  Kajzr, Miroslav
  Podstatou tejto práce je zhrnúť poznatky o 3D tlači, predovšetkým pri FDM technológií. Vytvoriť prehľad pouţívaných materiálov tlače FDM procesom, určiť ich výhody a nevýhody, technické parametre a pouţiteľnosť. Ďalším ...
 • Zařízení na sváření filamentu pro 3D tisk 

  Roden, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá svářením filamentů do 3D tiskáren. Při tisku často zbývá část filamentu, pro kterou už není využití díky její malé délce. V této práci je řešena konstrukce zařízení ke spojování těchto zbytků ...
 • Zkoušky vybraných vlastností materiálů pro 3D tisk 

  Čáslavský, František
  Tato diplomová práce se zabývá 3D tiskem, materiály pro 3D tisk, jejich testováním a zjišťováním jejich parametrů. Cílem je porovnat vybrané materiály, určit jejich ideální tiskové parametry a podrobit je testům dle navržené ...