Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh evidence docházky s využitím RFID čipů 

  Borkovcová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderní technologie RFID čipů a její aplikací ve firmě Sanborn a.s. Hlavním cílem je využití této technologie k evidenci docházky zaměstnanců jako náhrada čárových kódů, která povede ke ...
 • Návrh plánu zálohování a obnovy IS/IT 

  Hladíková, Lucie
  Cílem práce bylo navrhnout bezpečnější postup zálohování a obnovy dat oproti stávajícímu. K tomuto účelu bylo vybráno několik technologií, která toto kritérium splňují.
 • Osobní multimediální knihovna 

  Koukal, Jan
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se se specifikacemi multimediálních souborů a jejich atributů a také prostudovat možnosti, kterých lze využít pro jejich správu. Dále bylo nutné zaměřit se na již hotová řešení ...
 • Spisová služba advokátní kanceláře s napojením na veřejné databáze 

  Janda, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem systému pro podporu administrativních procesů v advokátních kancelářích. Zaměřuje se na zjištění procesů v kancelářích, analyzuje možnosti zjednodušení práce a celkově její automatizace. Důraz ...
 • Zpracování výměnného formátu Informačního systému katastru nemovitostí 

  Nizner, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce je implementovať databázu, ktorá bude vhodná pre uloženie dát registru územnej identifikácie adries a nehnuteľností spolu s nástrojom, ktorý umožní vkladanie a aktualizovanie prvkov v danej ...