Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr - Zřízení čerpací stanice pohonných hmot 

    Chaloupka, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro zřízení veřejné čerpací stanice pohonných hmot v Brně. V teoretické části je popsána podnikatelská činnost, metody nejpoužívanějších analýz a struktura ...
  • Využití bioplynu v dopravě 

    Strnadel, Bronislav
    Předmětem této bakalářské práce je využití bioplynu jako paliva pro motory dopravních pro-středků. Nejprve je vysvětlen způsob výroby, úpravy a využití bioplynu. Poté je porovnána situace v České republice a ve Švédsku. ...