Now showing items 1-1 of 1

  • Speciální efekty v kinematografii 

    Frkáň, Lukáš
    Cílem této bakalářské práce je vymezit pojem speciální efekty v kinematografii, poskytnout základní informace o speciálních efektech v teoretické a praktické rovině, rozdělit speciální efekty do kategorií a podkategorií ...