Now showing items 1-20 of 32

 • Adaptive Measurement Partitioning Algorithm for a Gaussian Inverse Wishart PHD Filter that Tracks Closely Spaced Extended Targets 

  Li, P.; Ge, H.; Yang, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  Use of the Gaussian inverse Wishart probability hypothesis density (GIW-PHD) filter has demonstrated promise as an approach to track an unknown number of extended targets. However, when targets of various sizes are spaced ...
 • Adaptivní vzorkování paketů implementované v sondě FlowMon 

  Kaštovský, Petr
  V rámci projektu Liberouter je vyvíjena sonda FlowMon určená pro pasivní monitorování sítí. Sonda na rozdíl od programových řešení poskytuje vysokou stabilitu a přesnost výsledků i pod nadměrnou zátěží či útokem. Pro ...
 • Algoritmy pro klasifikaci paketů 

  Foukal, Martin
  Tato práce se zabývá algoritmy pro klasifikaci paketů, které jsou určené pro filtrování provozu v počítačových sítích. Pojednává o různých oblastech využití klasifikace paketů. Popisuje množství algoritmů včetně paměťových ...
 • Analýza a klasifikace dat ze snímače mozkové aktivity 

  Ullrich, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou snímání mozkové aktivity, implementací jejího zpracování, analýzy a klasifikace. Ke snímání je použit hardware společnosti OpenBCI. Nastudoval jsem a popsal potřebné informace o snímání ...
 • Analýza cytologických snímků 

  Pavlík, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na automatizaci procesu diferenciálního rozpočtu leukocytů v periferní krvi založeném na zpracování obrazů. Zabývá se návrhem celého procesu zpracování digitálních snímků – od snímání a ...
 • Aplikace pro rozpoznávání sítnice lidského oka 

  Drozd, Radek
  Rozložení cévního řečiště v sítnici lidského oka je pro každého jedince unikátní, jedná se proto o velmi důležitou biometrickou charakteristiku. Zpracování barevného snímku sítnice může figurovat jako jedna z částí zamýšleného ...
 • Cenzura na Internetu 

  Tomaga, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou cenzury na Internetu. Prezentuje různé technické prostředky na dosažení cenzury, stejně tak jako způsoby ověřování cenzury. Diskutuje o možnostech přístupu na blokovaný obsah a o ...
 • Cenzura na Internetu 

  Rajecký, Michal
  Cenzúra na internete je fenoménom tejto doby, ktorý výrazne obmedzuje slobodu slova. Cieľom tejto práce bolo zistiť aktuálny stav internetovej cenzúry v Číne. V rámci analýzy som navrhol a implementoval nástroj pre testovanie ...
 • Chráněná kompenzace a kompenzační filtry 

  Urant, Tomáš
  Cílem této práce je čtenáře seznámit s teoretickým a praktickým návrhem filtračně-kompenzačního zařízení. V teoretické části je popsána problematika kompenzace jalového výkonu a filtrace vyšších harmonických složek. Jsou ...
 • Detektor QRS komplexu 

  Kubík, Adam
  Cílem této práce je seznámení s problematikou detekce QRS komplexu na základě umocnění a obálky filtrovaného signálu. První část práce je zaměřena na vznik a snímání elektrické srdeční aktivity. Následně jsou v textu popsány ...
 • Detektor QRS komplexu 

  Balík, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce s názvem Detektor QRS komplexu je seznámení se se základními principy detekce založené na umocnění a na obálce filtrovaného signálu. V první části této práce je popsán vznik elektrické aktivity srdce ...
 • Detektor QRS komplexu v EKG signálech 

  Kosíř, Kamil
  Úkolem této práce je seznámit se s problematikou a základními principy detekce QRS komplexů v signálech EKG. Tato práce je rozdělena do několika částí. První část se zabývá anatomií a funkcemi srdce, mezi které patří např. ...
 • Enhancement of Optical Coherence Tomography Images of the Retina by Normalization and Fusion 

  Rossant, F.; Amiel, F.; Ea, T.; Martinez, C. M.; Paques, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  This paper describes an image processing method applied to Optical Coherence Tomography (OCT) images of the retina. The aim is to achieve improved OCT images from the fusion of sequential OCT scans obtained at identical ...
 • Experimenty se snímky sítnice oka 

  Floryček, Jan
  Pozice cév v sítnici lidského oka je jednou z důležitých fyziologických biometrických vlastností každého jedince. Zpracování barevných snímků sítnice a extrakce cévní struktury představuje významnou fázi při diagnostice ...
 • Filtr IP toků 

  Štoffa, Imrich
  Predmetom tejto práce je snaha o zjednotenie filtračných jazykov používaných v kolektore IP tokov a v knižnici pre ich analýzu. Momentálne tieto programy používajú rozdielne filtračné moduly a formáty súborov, z čoho plynú ...
 • Filtrace a profilování IP toků 

  Sedlák, Michal
  Tato práce se zabývá filtrováním a profilováním IP toků, primárně pak dat systému IPFIX.V rámci práce je navrhnuta a implementována obecná filtrační komponenta, která má za cílbýt dostatečně efektivní a flexibilní pro ...
 • GUI ke stavbě grafu filtrů pro FFmpeg 

  Klimaj, Daniel
  Táto práca sa zaoberá implementáciou aplikácie s grafickým používateľským rozhraním pre tvorbu grafov filtrov v FFmpeg. Práca obsahuje návrh riešenia, ktorý obsahuje návrh grafického rozhrania a návrh objektového modelu ...
 • Implementace algoritmu pro rozpoznávání sítnice oka 

  Ondroušek, Jan
  Cévní řečiště oční sítnice je velmi významným prvkem v lékařství pro diagnózu očních a kardiovaskulárních chorob. Proto je také kladen velký důraz na význam jeho automatické segmentace. V této práci je po krátkém úvodu, ...
 • Marketingové systémy malých a středních stavebních firem 

  Muškát, Petr
  Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit efektivní systém databáze, sloužící zároveň jako zdroj informací. Navržený systém má za úkol ulehčit a zjednodušit přehlednost interních firemních informací o zákaznících ale také ...
 • Metody a technické prostředky pro nácvik správného způsobu jízdy 

  Král, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Statistiky dopravních nehod naznačují, že jejich hlavní příčina je nesprávný způsob jízdy. Riskantní řízení, zejména nerespektování bezpečné vzdálenosti za vozidlem, patří mezi nejčastější příčiny nehod řidičů. Nehody do ...