Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu ...
 • Automatická detekce výpadku ve vrstvě nervových vláken 

  Václavek, Martin
  Práca je zameraná na detekciu výpadkov vo vrstve nervových vlákien na farebných snímkoch očnej sietnice vyhotovených fundus kamerou. Popisuje jednotlivé objekty sietnice, optický disk, žltú škvrnu, a cievne riečište. ...
 • CFOA-Based Lossless and Lossy Inductance Simulators 

  Kaçar, F.; Kuntman, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
  Inductance simulator is a useful component in the circuit synthesis theory especially for analog signal processing applications such as filter, chaotic oscillator design, analog phase shifters and cancellation of parasitic ...
 • Číslicově řízený ss zdroj proudu 

  Miškařík, Vít
  Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit s problematikou číslicově řízených zdrojů proudu, jejich jednotlivých částí, možností jejich konstrukce a porovnáním vlastností těchto konstrukčních řešení. V práci jsou ...
 • Detekce rychlosti přibližování automobilu na základě zpracování obrazu kamery 

  Kovář, Jan
  Tato práce pojednává o zpracování digitálního obrazu, od počátečního pořízení snímků digitálního obrazu, přes následné zpracování, segmentaci, až po algoritmy pro detekci tvarů na obrazové scéně. Zpracování obrazu je velice ...
 • Filters with Multi-Loop Feedback Structure in Current Mode 

  Dostal, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-09)
  Universal multifunctional (low-pass, high-pass, band-pass, band-reject and all-pass) nth-order active RC filters in current mode are presented in this paper. The filters are based on several multi-loop feedback and ...
 • Inteligentní video-přehrávač 

  Sabela, David
  Cílem práce bylo vytvořit uživatelské rozhraní pro zobrazování zajímavých událostí z dohledových kamerových systémů. V části teorie jsou popsány technologie, které jsou vhodné k vytvoření webové aplikace, která pracuje s ...
 • Modem - opakovač pro úzkopásmovou komunikaci technologií PLC 

  Novák, Michal
  Tato semestrální práce je zaměřena na obvodový návrh opakovače pro PLC komunikaci, aby bylo možné dosáhnout větší vzdálenosti při komunikaci. Může také sloužit jako překlenovací modem pro neprůchozí zařízení energetické ...
 • Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích 

  Kosztyu, Tomáš
  Tématem této diplomové práce byly kmitočtové filtry a jejich realizace pomocí nových moderních aktivních prvků jako UVC, UCC, VFA, CFA a OTA. Hlavním bodem práce bylo navrhnout kmitočtové filtry s těmito aktivními prvky, ...
 • Modulární aktivní kmitočtové výhybky - laboratorní přípravek 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je přiblížení problematiky návrhu aktivních kmitočtových výhybek a jejich realizace. Práce rozebírá jednotlivé typy obvodů používaných v aktivních kmitočtových výhybkách, zejména pak obvody použité pro zhotovení ...
 • N-th Order Filters Using Balanced-Output CCII+/- Conveyors 

  Vrba, K.; Cajka, J.; Zeman, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-09)
  A novel second-generation current conveyor is defined. A special three-port cell containing the above element is presented. A method for nth-order multifunction circuit realization is described. Two universal networks ...
 • Návrh a analýza horních a dolních propustí druhého řádu 

  Soós, Tibor
  Předkládaná práce se zabývá problémy návrhu elektrických filtrů druhého řádu. Mělo by sloužit, jako pomůcka při navrhování horních a dolních propustí aktivních filtrů dle jednoduché metodiky.
 • Nefotorealistické zobrazování 

  Žilák, Jaroslav
  Ústředním cílem této práce je kromě úvodu do problematiky nefotorealistického zobrazování, poskytnutí návrhu a možného řešení realizace systému, který toto zobrazování umožňuje ve formě obrazového post-processingu. Popisuje ...
 • New Grounded and Floating Simulated Inductance Circuits using Current Differencing Transconductance Amplifiers 

  Prasad, D.; Bhaskar, D. R.; Singh, A. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  Current differencing transconductance amplifier (CDTA) is receiving considerable attention as a building block for current-mode (CM) analog signal processing / signal generation. In this paper, new CDTA based lossless ...
 • New RC-Active Networks Using Current Conveyors 

  Vrba, K.; Cajka, J.; Zeman, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1997-06)
  Two novel autonomous networks containing current conveyors are presented. The design of second-order oscillators and frequency filters based on the above general networks is described. The Q-factor of the circuits designed ...
 • Numerical Methods of Image Analysis in Astrometry 

  Honková, Michaela
  Velmi přesná následná astrometrie je nezbytným předpokladem sledování blízkozemních objektů, které mohou představovat riziko srážky se Zemí. Tato práce přináší ucelený přehled přesné astrometrie, obsahuje potřebnou ...
 • Řetězec zpracování obrazu 

  Ptáček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou implementace systému pro vytváření obecných obrazových operací s využitím řetězce zpracování obrazu. Text práce představuje koncept zpracování obrazu pomocí řetězců a ukazuje ...
 • Segmentace významných objektů v barevných oftalmologických obrazech 

  Malínský, Miloš
  Optický disk a žlutá skvrna patří mezi hlavní prvky sítnice. Jejich detekce a rozměření sehrává významnou roli v diagnostice očních onemocnění. Tato práce popisuje metody detekce optického disku a žluté skvrny v barevných ...
 • Substrate Integrated Waveguide Cavity Filters: Miniaturization and New Materials for IoT Applications 

  Tomassoni, C.; Bozzi, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  This paper presents an overview of the current research trends in the field of substrate integrated waveguide (SIW) technology, with particular emphasis on the issues related to the emerging applications in the framework ...
 • Syntéza hudebních signálů na Androidu 

  Mikulík, Jan
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat syntetizátor na mobilní platformě Android. Syntetizátor zvládá generovat 3 základní typy signálů - sinus, pila a obdélník. Dále obsahuje dva filtry typu dolní propust a horní ...