Now showing items 1-11 of 11

 • Filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace 

  Štěpánek, Josef
  Tato práce pojednává o vzniku pevných částic a jejich vlivu na lidské zdraví. Soustředí se na filtry pevných částic a způsoby jejich regenerace. Jsou zde popsány odlišnosti různých konstrukčních řešení. Dále zmiňuje ...
 • Filtry pevných částic pro vznětové motory 

  Hanák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje vznik škodlivých částic při spalovacím cyklu vznětového motoru a zamezení jejich šíření do ovzduší pomocí filtrů pevných částic. První část práce se zabývá typy a mechanismy vzniku těchto částic ...
 • Filtry pevných částic pro zážehové motory 

  Pohludková, Lenka
  Práce se zabývá filtry pevných částic pro zážehové motory. Jsou zde rozebrány emise spalovacích motorů a jejich vliv na znečištění ovzduší a lidské zdraví, zejména vliv pevných částic. Dále je popsáno z čeho jsou tyto ...
 • Motory vozidel Octavia 

  Malchárek, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá oblíbeným automobilem Škoda Octavia a využívanými spalovacími motory. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá vývojem vozidla Škoda Octavia. Druhá kapitola zpřehledňuje ...
 • Optimalizace proudění výfukových plynů ve výfukovém systému traktorového motoru 

  Létal, Filip
  Předmětem této diplomové práce je optimalizace proudění výfukových plynů ve filtru pevných částic s použitím CFD simulací. První část práce je zaměřena na problematiku emisí vznětových motorů a systémy snižování emisí se ...
 • Pevnostně deformační analýza uchycení filtru pevných částic na traktoru Zetor Forterra 

  Kučera, Petr
  Předmětem této diplomové práce je MKP analýza konstrukce uchycení filtru pevných částic na traktoru Zetor Forterra. V úvodu práce je krátká rešeršní část zabývající se problematikou emisí u vznětových motorů a způsoby ...
 • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

  Jelínek, Petr
  V této bakalářské práci se pojednává o současných emisních normách, které stěžují výrobcům traktorů vývoj nových motorů a o technologiích, které účinně snižují škodlivé látky ve výfukových plynech a jednotlivých výrobcích ...
 • Sdružené vstřikovací jednotky 

  Cihlář, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem systému vstřikování Čerpadlo-tryska. Je popsáno vstřikování používané v osobních vozech, ale i systém Čerpadlo-potrubí-tryska používaný v nákladních vozech. Jedna kapitola je všeobecně ...
 • Snižování emisí spalovacích motorů, filtry pevných částic 

  Bojanovský, Jiří
  Moje bakalářská práce se zabývá snižováním emisí výfukových plynů a filtry pevných částic. Tato problematika je velmi často diskutována a také právně upravována, zejména ze strany Evropské unie. V práci jsou obsaženy přímé ...
 • Technologie selektivní katalytické redukce 

  Kudlík, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií selektivní katalytické redukce. Technologie vznikla v důsledku zavádění přísných emisních limitů, kterých výrobci pomocí této technologie dosahují. První část práce je zaměřena ...
 • Výzkum progresivních metod snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech vznětových motorů 

  Franz, Rudolf
  Náplní této disertační práce je popis moderních metod snižování obsahu škodlivých látek u vznětových motorů. Stěžejní částí je uplatnění těchto metod pro vznětové motory pro mimosilniční použití, to znamená pro motory, ...