Now showing items 1-1 of 1

  • Směrování ve vysokorychlostních počítačových sítích 

    Vlček, Lukáš
    Úlohou tejto diplomovej práce je prilbížiť čitateľovi platformu NetCOPE princípom prvého kontaktu s ňou, a to rozobraním jej vnútorných štruktúr - obzvlášť jej aplikačného jadra, a to aj za pomoci jazyka VHDL. Následne ...