Now showing items 1-2 of 2

  • Výkonový měnič pro svařování stejnosměrným obloukem 

    Vranák, Daniel
    Cieľom práce bolo vytvorenie návrhu výkonového meniča pre zváranie jednosmerným oblúkom, ktorý by bol určený pre používanie v pravidelnej prevádzke. Pre potreby návrhu bolo potrebné sa najskôr oboznámiť s možnými spôsobmi ...
  • Výkonový měnič pro svařování stejnosměrným proudem 

    Vranák, Daniel
    Práca bola zameraná na návrh a realizáciu výkonového meniča, ktorý mal pracovať ako zváračka. Bolo potrebné vybrať vhodný typ meniča. Následne bolo potrebné navrhnúť impulzný transformátor, výstupnú filtračnú tlmivku, ...