Now showing items 1-2 of 2

  • Design čističky vzduchu 

    Basler, Ondřej
    Předmětem této bakalářské práce je design čističky vzduchu, konkrétně čističky vzduchu menších rozměrů pro využití v domácnosti. Cílem designu je vytvoření funkčního návrhu respektujícího technické, ergonomické a estetické ...
  • Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

    Barybina, Alina
    Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. ...