Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Lališ, Roman
  Seminárna práca sa zameriava na finančné ukazatele a ich analýzu pomocou štatistickej metódy, konkrétne časovej rady, vo vybranom podniku. V teoretickej časti budú popísané jednotlivé ukazatele, s ktorými sa bude ďalej ...
 • Analýza společnosti Ferplast Slovakia s.r.o. pomocí časových řad 

  Tomcsányi, Róbert
  Bakalárska práca je zameraná na finančnú analýzu ekonomických ukazateľov podniku pomocou štatistických metód. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Teoretická časť opisuje časové rady, regresnú analýzu a ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Bohačiak, František
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti UNIPHARMA a.s. v období 2006 až 2002 pomocou vybraných ukazatežov finančnej analýzy. Analyzuje problémy a navrhuje možné riešenia, ktoré povedú k zlepšeniu finančnej ...