Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza produktů životního pojištění a jejich výběr pro klienty Partners for life planning, a.s. 

  Nguyen, Huy
  Předmětem diplomové práce je analýza a srovnání produktů investičního životního pojištění vybraných komerčních pojišťoven. Návrh optimálního pojistného krytí pro klienty Partners for life planning, a.s. v oblasti investičního ...
 • Budování klientského centra v Olomouci 

  Černý, Radoslav
  Diplomová práce si klade za úkol navrhnout nejefektivnější způsob budování klientských center společnosti Partners v České republice. Cílem této práce je navrhnout klientské centrum v Olomouci a současně položit vzor tomu, ...
 • Marketingový plán společnosti 

  Kratochvíla, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu a návrh tvorby marketingového plánu společnosti OMAP Finanční skupina, a. s. se zaměřením na marketingovou komunikaci společnosti. Návrh dílčích marketingových aktivit ...
 • Nástroj k vytváření investičních návrhů 

  Mikeška, Vilém
  Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali především nováčci firmy na zpracování nabídky pro ...
 • Návrh vytvoření úspěšného obchodního týmu ve finančních službách 

  Trávník, Vladimír
  Cílem práce je navrhnout koncept sestavení obchodního týmu a zvýšení motivace jednotlivých členů obchodního týmu. Ke splnění výzkumného úkolu bude využita analýza postupu sestavování obchodního týmu v organizaci. Na základě ...
 • Obchodní procesy ve vybraném podniku 

  Michálek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací obchodních procesů ve vybraném podniku. V první části jsou popsána teoretická východiska k metodě analýzy, modelovacího jazyka a obchodního jednání. V druhé části, analytické, je ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Specifikace pracovní náplně a adaptace nových pracovníků ve zvolené společnosti 

  Placr, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na práci finančního poradce a adaptaci nových finančních konzultantů do své firmy. Hlavním cílem práce je, na základě analýzy pracovní pozice a stávajícího procesu adaptace nových konzultantů, ...
 • Založení malého podniku pro finanční a hypoteční specialisty 

  Placr, Adam
  Tato diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, ve kterém pracují finanční a hypoteční specialisti. Hlavním cílem této práce je na základě aktuální situace na trhu finančního poradenství, analýzy vnějšího okolí ...