Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Serebriakov, Vladimir
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navrţení opatření na základě zjištěných skutečností ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bezděková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navržení opatření na základě zjištěných skutečností ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zemková, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Unistav a.s. v letech 2003 – 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy řešení, které mají vést ke zlepšení situace a zajištění ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žalská, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TAKATA – PETRI PARTS, s. r. o. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy řešení, které mají vést ke zlepšení ...
 • Návrh na zajištění finanční stability podniku 

  Lukášová, Klára
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví konkrétního podniku v letech 2002 – 2005 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace ...
 • Návrh na zajištění finanční stability podniku 

  Smejkalová, Helena
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zajištění finanční stability podniku. Následuje aplikace na konkrétní firmu a návrhy k nápravě problémových oblastí, které by měly vést ke zlepšení finanční situace firmy.
 • Optimalizace systému vymáhání pohledávek 

  Poláchová, Jana
  Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s problematikou související s existencí pohledávek po splatnosti, nastínit, jakým způsobem jsou ve společnosti ORKÁN plus, s.r.o. vymáhány pohledávky a navrhnout systém vymáhání ...
 • Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu 

  Mokhova, Natalia
  Náklady vlastního kapitálu, jež jsou ovlivňovány řadou interních a externích činitelů, významným faktorem ovlivňujícím rozhodovací procesy v podnikové sféře. Cílem této disertační práce je na základě primárních a sekundárních ...