Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza finančních trhů pomocí technické analýzy 

  Beran, Adam
  Tato bakalářská práce řeší způsoby, metody a strategie obchodování na finančním trhu zvaném Foreign Exchange (Forex). Práce pojednává o investiční strategii zaměřené na obchodování měnových párů. Mezi nejvíce obchodované ...
 • Automatické obchodování měnových párů pomocí technické analýzy 

  Padyšák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit automatický obchodní systém pro obchodování měnových párů s využitím technických indikátorů a technické analýzy. Vzniklý systém je testován a optimalizován na historických cenových datech. ...
 • Automatický obchodní systém na trzích CFD 

  Novák, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem, optimalizací a testováním automatického obchodního systému (AOS) určeného pro obchodování CFD kontraktů. Výsledná strategie je založena na kombinaci klouzavého průměru a speciálně navrženého ...
 • Automatický obchodní systém založený na breakout strategii a veřejných fundamentálních datech 

  Mičulka, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a optimalizací automatického obchodního systému pro obchodování na FOREXu, který je založen na breakout strategii v časech vyhlášení důležitých fundamentů. Dále práce ...
 • Finanční investice podniku 

  Roh, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou investičních možností v ČR. Zaměřuje se na český akciový a dluhopisový trh. Cílem práce je zvolit vhodnou finanční investici podniku s ohledem na jeho investiční strategii a soudobou ...
 • Fundamentální analýza vybraných akcií 

  Fidranský, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá fundamentální analýzou akcií. První část se týká teorie finančních trhů a především jednotlivých postupů a metod, které jsou využity v následné praktické části. V praktické části je na základě ...
 • „Globální finanční krize“ a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky 

  Rejnuš, Oldřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou „finanční krize“ jež vznikla na podzim roku 2008 a následně přerostla ve velice významnou světovou hospodářskou krizi. Jeho cílem je jednak analyzovat její příčiny, jednak se pokusit ...
 • Investiční strategie založená na Bollingerových pásmech 

  Borek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací a srovnáním dvou různých strategií pro forexové trhy, založených na ukazateli z nástrojů technické analýzy zvaném Bollingerova pásma. Obě dvě strategie jsou nejprve optimalizovány ...
 • Konzervativní investiční strategie v soudových podmínkách světového finančního trhu. 

  Pokorný, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na investice v soudobých podmínkách finančního trhu, odpovídající konzervativní investiční strategii. Je rozdělena do dvou základních částí. Na teoretickou a praktickou část, přičemž součástí ...
 • Korporátní dluhopisy jako zdroj financování rozvojových projektů 

  Hruška, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá externím financováním rozvojového projektu firmy prostřednictvím dluhopisů. Tato práce shrnuje klíčové vlastnosti dluhopisů a osvětluje jejich uvedení na trh. Také přispívá vedení podniku ve ...
 • Kryptoměny a budoucnost finančních trhů 

  Škapa, Jan
  Diplomová práce se věnuje predikci vývoje a posouzení investičního, transakčního a technologického potenciálu kryptoměn na základě jejich technické, ekonomické a právní analýzy. Leč se práce zabývá kryptoměnami obecně, ...
 • Nástroje finančního trhu - cenné papíry 

  Skořepa, Pavel
  Tato práce pojednává o nástrojích finančního trhu. Čtenáři je nejdříve ukázáno z čeho je finanční trh tvořen, jak funguje, jaké mají cenné papíry charakteristické vlastnosti, proč se používají, jaké výhody a rizika v sobě ...
 • Návrh a implementace automatického obchodního systému pro měnový trh 

  Vojtěch, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie a následnou implementací na ní založeného automatizovaného obchodního systému pro měnový trh forex. V práci je navržena „breakoutová“ obchodní strategie s filtrováním ...
 • Návrh automatického obchodního systému na devizových trzích s využitím fraktální geometrie 

  Babič, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na současné přístupy k technické analýze, automatickým systémům a shrnuje zajímavé poznatky, dle kterých je následně navržen a implementován automatický obchodní systém, se kterým je možné obchodovat v ...
 • Neuronové sítě a predikce časových řad 

  Sviták, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá neuronovými sítěmi používanými k predikci časových řad. Jde zejména o dopřednou neuronovou síť s algoritmem učení zpětného šíření chyby, neuronovou síť s radiálními bázovými funkcemi a neuronovou ...
 • Otestování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování 

  Kaděra, Miroslav
  Tématem práce je ověření vlastností indikátorů technické analýzy z hlediska jejich vhodnosti pro použití v automatických obchodních systémech pro burzovní obchodování. Práce testuje chování jednoduchého klouzavého průměru, ...
 • Postupy řízení rizik při obchodování na akciovém trhu 

  Bártíková, Pavlína
  Tato práce se zabývá obchodováním na akciových trzích. Zaměřuje se na technickou analýzu a algoritmy, které z ní vycházejí. Součástí práce je také návrh, implementace, optimalizace a testování obchodního systému, který je ...
 • Technická analýza 

  Spáčil, Přemysl
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj, optimalizaci a testování automatických obchodních systémů (AOS) s využitím technické analýzy. První část popisuje především teoretická východiska a poté následuje praktická část ...
 • Technická analýza 

  Kosek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou technické analýza a jejího využití při tvorbě automatických obchodních systémů. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní principy fungování měnového trhu (Forex) a technických ...
 • Trends in IPOs: The Evidence from CEE Capital Markets 

  Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek (Economic Society Branch in Toruń, 2016-06-01)
  The purpose of this paper is to investigate IPO developments across five CEE countries between 2003 and 2012. The purpose of this paper is to investigate IPO developments across five CEE countries between 2003 and 2012. ...