Now showing items 1-5 of 5

 • Financování podnikatelských aktivit 

  Doležalová, Marie
  Bakalářská práce se nejprve zaměřuje na podnikové finance. Popisuje, jaké má podnik možnosti při investování. Dále se zabývá možnostmi zisku dalších financí pro rozšíření podniku a jeho výroby, jejich efektivním rozdělením ...
 • Návrh na zlepšení modelu finančního plánování v podniku 

  Moravec, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu společnosti AŽD, s.r.o. a jejího modelu finančního plánování. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy na zlepšení tohoto modelu.
 • Rozvoj malé firmy 

  Fiedler, Viktor
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a směrech rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Fiedler, Viktor
  Předmětem bakalářská práce je analýza možností a směru rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. ...
 • Vyhodnocení finanční situace podniku pomocí nejpoužívanějších metod a ukazatelů finanční analýzy 

  Maršálek, Vít
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci společnosti Enbra a.s. v letech 2009-2012. V teoretické části jsou vysvětleny metody a ukazatelé finanční analýzy. Po stručném představení společnosti jsou v praktické části na ...