Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza hospodaření vybrané obce pomocí časových řad 

  Oralová, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozpočtového hospodaření městyse Nezamyslice a vybraných finančních ukazatelů ve sledovaném období 2007–2016. Na základě výstupů z provedených rozborů a aplikací statistických metod ...
 • Financování podnikatelských aktivit vybrané společnosti 

  Fialová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování podnikatelských aktivit vybrané společnosti. Diplomová práce je tvořena 3 částmi, částí teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část pojednává o finanční analýze ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Vlach, Aleš
  Tato diplomová práce, která nese název „Hodnocení finanční situace podniku“, se zabývá teoretickou a praktickou stránkou finanční analýzy podniku. Teoretická část obecně vymezuje finanční analýzu a vymezuje její jednotlivé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenít 

  Kovanda, Patrik
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci společnosti IMOS Brno, a.s. v letech 2014 až 2018 za využití ukazatelů finanční analýzy. Výstupem teoretické a analytické části diplomové práce jsou návrhy zlepšení problematických ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Kubíková, Natálie
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2014–2018. První část bakalářské práce je zaměřena na teorii, která vysvětluje pojem finanční analýza, její metody a postupy. Praktická ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Šmerda, Petr
  Tato práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti „Invia.cz, s. r. o.“. Pro hodnocení byly použity metody finanční analýzy, jejichž výsledky byly východiskem pro návrh finančních opatření na následující období.
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Vašková, Helena
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Vašíček – pekařství a cukrářství, s.r.o. Poskytnutá data jsou zpracována pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, analýzy časových řad a regresní ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu 

  Píšová, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky ve vybraném holdingu a jeho ekonomickém zhodnocením před rozšířením konsolidačního celku a po jeho změně. První část práce obsahuje teoretické poznatky ...
 • Vliv změny rozsahu konsolidačního celku na ekonomickou situaci zvoleného koncernu 

  Zámečníková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidované účetní závěrky ve vybraném konsolidačním celku a jeho ekonomickým zhodnocením před rozšířením konsolidačního celku a po jeho rozšíření. První část práce obsahuje ...
 • Využití finanční analýzy pro zjištění výkonnosti firmy 

  Staňková, Alena
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením výkonnosti podniku. Ke zhodnocení je využita finanční analýza, vymezení jednotlivých ukazatelů finanční analýzy a jejich vyhodnocení. Jako měřítko výkonnosti je použit ukazatel EVA. ...
 • Zhodnocení ekonomické situace podniku 

  Šmerda, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace „IVes, spol. s r. o.“. Pro hodnocení byly použity metody finanční analýzy, stanovení rizik, které na společnost působí, jejich reálný dopad na chod firmy, následné ...