Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vybrané firmy 

  Fabisová, Martina
  Předmětem diplomové práce je analýza společnosti RALU, s.r.o. Finanční analýzou a analýzami vnějšího a vnitřního prostředí firmy je zjištěna současná situace společnosti a na základě těchto výsledků jsou navržena opatření, ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Trtílková, Michaela
  Předmětem diplomové práce je komplexní analýza firmy AKP spol. s r. o. Analýzou externího a interního okolí spolu se základní analýzou finančních ukazatelů je zjištěna současná situace společnosti. Na základě provedených ...
 • Corporate Negative Equity: The Evidence from the European Union 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Mendel University Press, 2016-06-02)
  After the Global Financial Crisis the frequency of reported losses of companies has increased significantly in countries of the European Union. Moreover, the financial leverage of companies have increased and even exceeded ...
 • The debt management in time of crisis: survey evidence from Poland and Silesia 

  Błach, Joanna; Wieczorek-Kosmala, Monika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: The purpose of the article is to present partial results of the research project conducted in Poland and Silesia aiming at analyzing changes in the financial condition of non-financial companies in ...
 • Družstevní forma financování bytové výstavby 

  Holý, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení družstevní bytové výstavby jako jedné z efektivních cest ze současné úvěrové krize financování bytové výstavby. Specifikuje a srovnává jednotlivé modely financování nové bytové ...
 • The impact of the financial crisis on business performance of manufacturing companies in the South Moravian Region 

  Jelčová, Denisa; Bartoš, Vojtěch (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Purpose of the article The objective of the article is to determine the impact of the financial crisis on the performance of South Moravian firms during the period 2006-2014. Of particular interest will be the effect on ...
 • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

  Ingr, Josef
  Diplomová práce je zaměřená na vznik a vývoj světové finanční krize započaté v roce 2007 a její analýzu. Následně jsou analyzovány kroky Evropské centrální banky a České národní banky, které podnikli v reakci na tuto krizi. ...
 • Rizika ve finančních krizích v bankovním sektoru 

  Magic, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu rizík súvisiacich so vznikom krízy v bankovom sektore. Práca je rozdelená na tri hlavné tematické bloky. Prvý, teoretický, prezentuje teoretické východiská a v súčasnosti používané ...
 • Řešení finanční krize v hospodaření stavebního podniku 

  Lemberk, Jan
  V této práci se budeme zabývat finanční analýzou stavebního podniku a návrhem možných řešení k jeho stabilizaci. V teoretické části této práce se nejprve krátce zaměříme na základní problematiku makroekonomie, mikroekonomie, ...
 • Testování vývoje podmínek a požadavků na poskytování retailových hypotečních úvěrů v průběhu krizového období 

  Zavadil, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů v rámci krizového období v letech 2007 – 2014. Teoretická část se věnuje samotné problematice hypotečních úvěrů jako takových, ale také obecnými příčinami krize a ...
 • Vliv finanční krize na financování podniku 

  Farkaš, Timotej
  Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom finančnej krízy na financovanie podniku, presnejšie na jeho úverovanie. V teoretickej časti sú vysvetlené základné poznatky o úveroch a úrokových sadzbách. V praktickej časti je analyzovaný ...
 • Vliv finanční krize na úvěrování podniků 

  Frech, Petr
  Bakalářská práce se zaobírá soudobou finanční krizí a jejími dopady na podmínky úvěrování podniků. V teoretické části jsou popsány základní pojmy o úvěrech, úrokových sazbách a popis soudobé finanční krize. V praktické ...