Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Minařík, Tomáš
  Tato diplomová práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy RELYFO, spol. s r.o. v období let 2004 - 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ovesný, Martin
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku společnosti ELSEREMO, a.s. v období let 2001 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Modelování predikce bankrotu stavebních podniků 

  Srbová, Pavla
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření bankrotního modelu pro podniky ze stavebního průmyslu v České republice za využití diskriminační analýzy. V teoretické části je vymezen pojem bankrotní model, dále je tato část ...
 • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

  Synková, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou bankrotního modelu pro zpracovatelský průmysl v České republice za využití logit analýzy. Teoretická část vymezuje pojem bankrotní model, finanční tíseň a finanční zdraví podniku, ...
 • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

  Kulkusová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce bankrotu společností působících ve zpracovatelském průmyslu v České republice. V teoretické části práce jsou definovány pojmy související s tématem predikce bankrotu, ...