Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zdravím firmy KABLO ELEKTRO, a.s. Vrchlabí v letech 2002 – 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace.
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Dvořáková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá finančně-ekonomickou analýzou ve společnosti Tauer elektro a.s. za pomocí vybraných analytických metod a ukazatelů. Posuzované období ve společnosti se týká let 2008 – 2012. Rozborem údajů se získá ...
 • Zhodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na zlepšení 

  Končický, Petr
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Conec s.r.o. v letech 2009–2013. Cílem bakalářské práce je zanalyzovat současný finanční stav podniku pomocí vybraných metod a zpracovat návrhy na jeho ...