Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Dzimko, Miroslav
  Bakalářská práce prezentuje finanční analýzu podniku Scheidt & Bachmann, GmbH, Mönchengladbach. Zdrojem dat pro analýzu jsou účetní dokumenty za roky 2007-2012. Finanční situace podniku je analyzována pomocí regresní analýzy ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Skočík, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu společnosti Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace. K analýze jsou použity vybrané finanční ukazatele a následná aplikace statistických metod. Finanční situace podniku je ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Barva, David
  Tato diplomová práce pojednává o zhodnocení ekonomické situace reálného podniku pomocí statistických metod. Práce primárně vychází z finančních výkazů podniku. Ty jsou podrobeny ekonomické analýze, z jejíchž výstupů následně ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Janderka, Jakub
  Obsahem diplomové práce je zhodnocení finanční situace dané společnosti v období od roku 2010 do roku 2014 za použití dostupných metod strategické a finanční analýzy. Následně jsou na základě těchto výsledků navrženy ...