Now showing items 1-20 of 22

 • Determinants of Capital Structure: the Evidence from the European Union 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Mendelova univerzita v Brně, 2013-12-24)
  The aim of this study is to indicate the influence of several internal determinants on capital structure in different European countries and retrace its tendency taking into consideration the membership of the European ...
 • Finanční výkonnost českých podniků se zahraničním kapitálem 

  Pokorná, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-12)
  Purpose of the article: There is a notion that multinational companies outperform domestic ones. The literature offers many reasons for it. On the contrary some foreign studies show that reality is not so evident. How does ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku pomocí benchmarkingu 

  Maková, Monika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční výkonnosti vybrané společnosti a jejích konkurentů pomocí benchmarkingu v letech 2014 až 2018. Dělí se na teoretickou část, ve které je představen pojem výkonnost, ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Ištvánková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonností podniku. Metoda, pomocí které bude výkonnost měřena se nazývá benchmarking. Vybraným podnikem je společnost Tente s.r.o., která bude na základě zvolené metody ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Lukáš, Lubomír
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu. Zkoumaná společnost AQUA PROCON, s.r.o. působí v oboru projekčních a inženýrských činností se zaměřením na vodohospodářské ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Čechová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku společnosti P D Refractories CZ a. s. pomocí metody benchmarking. První část práce poskytuje teoretická východiska pro danou problematiku. Druhá část ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Janeková, Jana
  Diplomová práca je zameraná na hodnotenie finančnej výkonnosti spoločnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. pomocou metódy benchmarking. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť práce sa venuje teoretickým východiskám, ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční a obchodní výkonnosti společnosti Exvalos, spol. s r. o. za období 2010 - 2015. Pro hodnocení bude použita především metoda benchmarking, porovnání analyzované společnosti s ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Holý, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti podniku. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je provedena analýza současné situace dané společnosti s využitím analýz a ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Schulzová, Milada
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti AGRI CS a.s., a to zejména s využitím metody benchmarking. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami vhodnými pro ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Bulvová, Tereza
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti SVITAP J. H. J. spol. s r. o. pomocí metody benchmarking. První část práce obsahuje teoretická východiska pro danou problematiku. V ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

  Krušina, Michal
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku výkonnosti společnosti, na její hodnocení a následnou implementaci modelu Balanced Scorecard. Teoretická část práce představuje teoretické poznatky, získané odbornou ...
 • Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch 

  Jelčová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Na základe ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

  Maková, Monika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti vybrané společnosti v letech 2012-2016. Dělí se na teoretickou část, ve které jsou popsány vybrané metody finanční analýzy. Dále na analytickou, ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

  Novosilskyi, Herman
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku a návrhy zlepšení za období 2015-2018 společnosti Madeta a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení ...
 • Nexus of Information Asymmetry, Environmental Externalities and Financial Performance: Evidence from Listed Nigerian Companies 

  Ihenyen, Confidence Joel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020-07-01)
  Purpose of the article: There is dearth of empirical studies on the association between information asymmetry, environmental externalities and financial performance, especially in Nigeria. Thus in this paper, we examined ...
 • The Prediction of Financial Performance in Dependence on the Type of Organisational Culture 

  Hiršová, Miloslava; Komárková, Lenka; Pirožek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-12)
  Purpose of the article: Knowing the factors that affect organisation’s performance is a prerequisite for successful management. But it should be remembered that these factors do not act separately and that it is always ...
 • Uplatnění nástrojů a metod strategického řízení 

  Afonina, Anna
  Cílem disertace je ověřit existenci vztahu mezi využitím analytických nástrojů strategického řízení a výkonností podniků. Za tímto účelem bylo třeba nejdříve definovat množinu analytických nástrojů strategického řízení, ...
 • Využití časových řad pro popis finanční výkonnnosti firma ZDAR a.s. 

  Pohanková, Jana
  Tato práce se zabývá popisem finanční výkonnosti firmy ZDAR, a. s. Při popisu je využito statististických časových řad a z nich vyplývajících ekonomických souvislostí.
 • Využití Ekonomické přidané hodnoty a vliv jejího využívání na finanční výkonnost podniků v ČR 

  Knápková, Adriana; Homolka, Lubor; Pavelková, Drahomíra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-06)
  Purpose of the article: This article aims to analyze the utilization of Economic Value Added (EVA) and the effect of its use on the financial performance of companies in the Czech Republic. Methodology/methods: An extensive ...