Now showing items 1-20 of 36

 • Dopad stavební investice na hospodaření společnosti 

  Kalisa, Eric
  Předmětem diplomové práce „Dopad stavební investice na hospodaření společnosti“ je zhodnocení hospodaření výsledků vybrané společnosti pomocí finančních ukazateli a poukázaní vlivu stavební investice na finanční plán ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Starý, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce se věnuje popisu teoretických východisek, základních přístupů a metod oceňování ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro pracovní agenturu 

  Pišková, Lucie
  Cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro agenturu práce za účelem uskutečnění podnikatelského záměru. Teoretická část obsahuje literární rešerši v oblasti zakládání malých a středních firem a ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Zoran, Suzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku, kde dochází ke změně právní formy, rozšíření podnikatelské činnosti a investice do hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány základní ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení cukrárny 

  Koubek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení cukrárny. Cílem této bakalářské práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti ve výrobě a prodeji cukrářských výrobků. V ...
 • Ocenění podniku 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti. Hlavním nástrojem, kterým bylo docíleno ocenění podniku, jsou výnosové metody ocenění. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k ...
 • Podnikatelský plan pro založení video studia 

  Matulová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je zpracování reálného podnikatelského plánu pro založení společnosti M. Matula Productions. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz vnějšího i vnitřního okolí podniku a průzkumu ...
 • Podnikatelský plán 

  Celbová, Hana
  Diplomové práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kadeřnického salónu, který se bude nacházet v obci Nový Hrádek v Královéhradeckém kraji a bude provozován jako živnost fyzické osoby. Návrh podnikatelského ...
 • Podnikatelský plán 

  Šmída, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je detailní zpracování podnikatelského plánu pro založení společnosti s ručením omezeným, která se bude zabývat pěstitelským pálením (výrobou ovocných lihovin pro pěstitele). Teoretická část práce ...
 • Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá všemi nezbytnými kroky, které jsou nutné pro výběr vhodné formy podnikání pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a následným popisem činností, které směřují k založení zvolené formy ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Bělehrádková, Věra
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení cukrárny v Moravanech u Brna. V první části jsou zpracována teoretická východiska, na něž navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. Na základě ...
 • Podnikatelský plán pro založení internetového obchodu 

  Král, Václav
  Diplomová práce je zpracovaná pro účely založení internetového obchodu, který bude nabízet včelí produkty a výrobky spojené s včelařskou činností. Práce je rozdělena celkově do tří hlavních částí. První část je teoretická ...
 • Podnikatelský plán pro založení tanečního studia 

  Žůrková, Lenka
  Diplomová práce představuje shrnutí poznatků potřebných pro zpracování podnikatelského plánu pro založení tanečního studia. Analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského plánu a se založením nového tanečního ...
 • Podnikatelský plán pro založení živnosti v oblasti výroby a prodeje cukrářských výrobků 

  Fárková, Marie
  V diplomové práce je zpracován návrh podnikatelského plánu pro založení společnosti zabývající se výrobou a prodejem cukrářských produktů v regionu Rožnovsko. Pro vstup na tento relativně malý, ale vysoce konkurenční trh, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kovandová, Klára
  Diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu podnikatelského záměru na založení nového podniku z vybraného odvětví. Práce se dělí do tří částí. V první teoretické části jsou definována základní teoretická východiska související ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedláček, Miloš
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem týkajícího se rozvoje obchodní společnosti MISE s.r.o.. Firma působí na trhu jako distributor zdravotnických pomůcek pro diabetiky. Teoretická část je zaměřena na obecnou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Ondroušková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení relaxačního zařízení. Práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část obsahuje poznatky, které jsou aplikovány v další ...
 • Podnikatelský záměr 

  Porubský, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. Specifikuje všechny důležité kritéria, jenž musíme brát v úvahu při zakládání nového podniku a shrnuje důležité informace,sloužící pro sestavení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zavoralová, Štěpánka
  V bakalářské práci se budu zabývat zpracováním podnikatelského záměru. Na základě teoretických poznatků vybuduji soukromou mateřskou školu Minnie se zaměřením na anglický jazyk, která bude sídlit v centru města Hradce Králové.
 • Podnikatelský záměr 

  Miloševski, Jakub
  Diplomová práce je návrhem reálného podnikatelského plánu na znovuotevření hudebního podniku Beseda v Hodoníně. Podnikatelský záměr vznikl v návaznosti na návrh města Hodonín, který nabízí potencionálním zájemcům nulový ...