Now showing items 1-2 of 2

  • Kabeltechnik Mikulov - stavebně technologická příprava 

    Dvořáková, Michaela
    Předmětem diplomové práce je technologie provádění ocelové výrobní haly a zděné administrativní budovy v areálu firmy Kabeltechnik Mikulov. Práce se zabývá návrhem zařízení staveniště, pracováním stavebně technologické ...
  • Řízení peněžních toků v zemědělském podniku 

    Konečný, Zdeněk
    Diplomová práce se věnuje problematice podnikové likvidity. Zaměřuje se jednak na řízení pohledávek z obchodního styku, ale také na optimalizaci peněžních prostředků a vhodné krátkodobé investování přebytečné hotovosti. ...