Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení financní situace spolecnosti a návrhy na její zlepšení 

  De Valerio, Marcel
  Hlavní náplní bakalářské práce je finanční situace vybrané společnosti pomocí vybraných metod finančních analýz. Zpracování finanční analýzy je prováděno během období 2007 – 2011. Dalším cílem je zjistit slabé stránky v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Pilana Tools a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Válek, Marek
  V bakalářské práci je posouzena finanční situace podniku Pilana Tools a.s , která se zabývá výrobou a distribucí pilových kotoučů. Finanční situace podniku je posouzena prostřednictvím zpracované finanční analýzy za období ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Alt, Jan
  Hlavní náplní bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti ZLKL, s.r.o. pomocí vybraných metod. V první části budou zpracována teoretická východiska k dané problematice. V druhé části bude zpracována finanční ...