Now showing items 1-20 of 118

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Neuwirth, Pavel
  Tato práce je zaměřena na oblasti hodnocení a analýzu ekonomických ukazatelů s použitím statistických metod. V průběhu praktické části bude stanoven přehled o predikci vybraných ekonomických ukazatelů pro další roky na ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Malo, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finančních ukazatelů, vybrané společnosti, s využitím statistických metod. Zejména regresní analýzy a časových řad. Dále pak, za pomoci programovacího jazyka Visual Basic for Application ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Bohuslav, Radek
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace podniku XYZ pomocí statistických metod. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis jednotlivých metod a postupů ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Wernerová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finanční situace firmy pomocí statistických metod. Význam a užití těchto metod je podrobně popsáno v teoretické části práce. V praktické části jsou na základě účetních výkazů podniku ...
 • Analýza firmy vybranými metodami a návrh na její rozvoj 

  Jašková, Ivana
  Diplomová práce vybranými metodami celkově posuzuje stav středně velkého podniku, který nabízí komplexní sanitační programy pro profesionální uživatele v České republice. Zkoumaným obdobím byly roky 2008 - 2012. Na základě ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Malinová, Klára
  Bakalářská práce je sestavena na základě účetních výkazů, a to rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow společnosti, za pomoci finanční analýzy. Finanční analýza je vypočítána za určité časové období. Jsou zde obsaženy ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Hejlová, Monika
  Bakalářská práce analyzuje firmu Elektrizace železnic Praha a. s. v letech 2001 až 2009. Analýza firmy je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou firmy ekonomickými ukazateli. Druhá část je zaměřena na analýzu ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Pelikán, Rostislav
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zahrnující zhodnocení finančního zdraví vybrané firmy využitím časových řad. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů týkajících se statistických a finančních ukazatelů. ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Kurek, Mario
  Bakalářská práce analyzuje firmu NBS Invest, a.s. v letech 2002 až 2010. Analýza firmy je členěna na dvě části. První část je zaměřena na analýzu společnosti finančními ukazateli. Druhá část se zabývá analýzou časově ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Bilická, Ivana
  Predmetom bakalárskej práce je finančná analýza firmy SNOWBOARD ZEZULA s.r.o. za obdobie rokov 2005 – 2011. Úlohou tejto práce je vyhodnotiť ekonomicko-hospodársku činnosť spoločnosti na základe výkazov, navrhnúť prípadné ...
 • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Husova pomocí časových řad 

  Kubín, Jonáš
  Cílem této práce bylo zhodnocení situace ZŠ Husova pomocí analýzy vybraných ukazatelů. Pro analýzu jsem vybral ukazatele za roky 2007–2013, tato časová řada byla analyzována a následně vyrovnána (vyhledání trendu pomocí ...
 • Analýza vybraných ukazatelů ZŠ Vejrostova pomocí časových řad 

  Weiserová, Monika
  Bakalářská práce analyzuje vybrané ukazatele ZŠ Vejrostova v letech 2005 - 2012. Veškeré údaje jsou čerpány z poskytnutých interních materiálů. Situace školy je analyzována pomocí ekonomických ukazatelů a pomocí statistických ...
 • Analýza výkonnosti podniku užitím systému Maple 

  Kalabis, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti podniku s využitím ekonomických ukazatelů a časových řad. Nejprve pomocí počítačového systému Maple byla vytvořena uživatelsky dobře obslužná aplikace – maplet, pro ...
 • Distribuční vlastnosti finančních ukazatelů: případ českých konkurzních údajů 

  Karas, Michal; Režňáková, Mária (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-03)
  Purpose of the article: The purpose of this paper is to analyse the distributional properties of financial data, suitable for building a bankruptcy forecast model, in the sense of normality deviation and the existence ...
 • Facility management 

  Božková, Lenka
  Tématem bakalářské práce je nalezení cesty ke zvýšení dlouhodobé efektivnosti a prosperity společnosti, která v rámci své podnikatelské činnosti spravuje a udržuje vlastní nemovitosti v centru Brna. Práce vychází z aktuálního ...
 • Financial System Sustainability Assessment Model Creation 

  Stankevičienė, Jelena; Nikanorova, Marta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-06)
  Purpose of the article: The article is devoted to analyse the sustainability in the financial system. Sustainability in financial systems leads to the financial institution’s positive economic performance during the financial ...
 • Financování nové výrobní haly 

  Králíková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru výstavby nové výrobní haly a nalezení nejlepšího způsobu jejího financování. V úvodu práce jsou představeny metody, pomocí kterých lze zhodnotit investiční záměr ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kosková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vhodné formy financování nákupu zařízení pro zahájení sériové výroby robotů pro automatizované výrobní procesy společnosti ABB s.r.o. Mezi možné varianty financování nákupu zařízení ...
 • Finanční analýza firmy s diverzifikovanými předměty činnosti 

  Trechová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení finanční situace společnosti TVARBET MORAVIA a.s. v letech 2010 – 2014. V teoretické části jsou popsány jednotlivé metody zpracování finanční analýzy. V praktické části práce ...
 • Finanční analýza stavebního podniku 

  Schäfer, Filip
  Tato bakalářská práce popisuje finanční analýzu a její praktické použití. V první části této práce budou popsány základní charakteristiky finanční analýzy, základná vzorce a zdroje pro získání dat pro tyto vzorce. Ve druhé ...