Now showing items 1-6 of 6

 • Aspekty účetního auditu v EU a ČR a jejich dopady na firmy 

  Martinů, Petr
  Diplomová práce shrnuje hlavní principy provádění účetního auditu v České republice v kontextu Evropské unie. Vysvětluje postavení a roli auditorů ve společnosti, obecné požadavky na účetní audit, jak jsou kontrolovány a ...
 • Audit Committee Attributes and the Reporting Timeliness of Listed Nigerian Firms 

  Odjaremu, Gloria Okeoghene; Jeroh, Edirin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of the article: This study appraised the extent to which audit committee attributes influence the reporting timeliness of listed Nigerian firms. In this light, firm level secondary data were sourced from the ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Jureček, Aleš
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétního podniku. Metodikou zpracování jsou finanční ukazatele a jejich soustavy. První část práce rozebírá metody z hlediska teorie. Ve druhé části je analyzovaný ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Müllerová, Denisa
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku CLIM – Tech s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Velanová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy Busch Vakuum s. r. o. za období 2004 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska; v ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. v období let 2009 – 2013. První část vymezuje teoretické základy metod finanční analýzy, její nástroje, ukazatele a způsoby použití. Ve druhé části ...