Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza výkonnosti skupiny podniků 

  Dvorská, Lucie
  Diplomová práce se zabývá analýzou konsolidované účetní závěrky u vybrané skupiny podniků, prostřednictvím Saarbruckého modelu a finanční analýzy. Teoretická část práce pojednává o pojmech souvisejících s konsolidovanou ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Veselý, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční pozice a výkonnosti společnosti STAVOS Brno, a.s. a návrhy na její zlepšení prostřednictvím strategické analýzy externího a interního prostředí podniku a použitím ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Čulenová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace v podniku. Je rozdělena do tří základních částí. První teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, její nástroje a metody. Následuje praktická část, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Galanská, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti „DOTKNUTÝ SUBJEKT“, a.s. Na jej hodnotenie budú použité metódy a ukazovatele finančnej analýzy. Finančná analýza bude vykonaná za obdobie 2007 – ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zimčíková, Eva
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti ZEDNÍČEK a.s. v období let 2003 až 2007 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Jedná se především o využití ukazatelů elementárních metod finanční analýzy. Analyzuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kouřil, Petr
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví podnikatelského subjektu za období 2005-2009. V průběhu zpracování bakalářské práce byly aplikovány vybrané metody finanční a strategické analýzy, diagnostikovány silné a slabé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Uher, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění stavu a vývoje firmy Liolios Christos – Rychlostav. Za pomoci různých analýz popisuje prostředí, ve kterém působí, a odhaluje nedostatky, které významně ovlivňují firemní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku EKOTEX spol. s r. o. 

  Kökény, Antonín
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace podniku EKOTEX spol. s r. o. za období 2009 - 2013. K posouzení finančního zdraví vybraného podniku využívá metod finanční analýzy popsané v teoretické části práce. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kučera, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude využit pro zhotovení investičního projektu pro společnost SQS spol. s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii spjatou s podnikatelským plánem a ...
 • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kökény, Antonín
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční zhodnocení situace vybraného podniku v období 2015 - 2017. K posouzení finančního zdraví podniku jsou použity metody strategické a finanční analýzy. Na základě provedených analýz ...