Now showing items 1-4 of 4

 • Finanční strategie společnosti 

  Paleček, Emil
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení stávající finanční strategie, kterou podnik aplikuje. Cestou k tomuto cíli bude vytvoření finanční analýzy a následné vyjádření k finančnímu zdraví společnosti. Na základě ...
 • Návrh finanční strategie ve firmě BAUER - AGROMILK a.s. 

  Kordová, Eva
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním řízením společnosti BAUER-AGROMILK, a. s., pomocí elementárních metod technické finanční analýzy. Obsahuje návrhy k finanční strategii této společnosti.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kupcová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti Steelmont - konstrukce, s. r. o. V první části jsou vymezena teoretická východiska české a zahraniční literatury, která s danou problematikou souvisí. Druhá část ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

  Důbravová, Lenka
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním řízením společnosti V. P. M. – TRANS s. r. o., pomocí elementárních metod technické finanční analýzy. Obsahuje návrhy ke zlepšení finanční situace této společnosti.