Now showing items 1-2 of 2

  • Financování projektu výstavby rodinných domů 

    Peloušková, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů ze stavební oblasti, zejména developerských projektů, respektive investiční výstavby, a jejich financováním. Řeší se v ní konkrétní situace společnosti, která ...
  • Vliv nejistoty modelů projektů na investiční rozhodování 

    Pískatá, Petra
    Disertační práce zpracovává rozsáhlou analýzu procesu investičního rozhodování. Ve svých dílčích částech zkoumá jednotlivé modely, které jsou užívány ve fázi plá-nování, analýze a hodnocení investičních projektů, ale také ...