Now showing items 1-16 of 16

 • Developerský projekt na rozparcelování pozemků pro rodinné domy v Prostějově 

  Náhlík, Martin
  Cílem diplomové práce je vypracovat návrh realizace vybraného developerského projektu. Práce popisuje jednotlivé kroky od prvního plánu až po prodej jednotlivých stavebních parcel určených pro výstavbu. Výsledkem diplomové ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Dodek, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na financování projektu neziskové organizace. V práci jsou zmíněny jednotlivé návrhy možnosti financování a jejich zhodnocení. Jednou z těchto možností je také čerpání dotace z fondů Evropské ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Jašek, Patrik
  Cílem bakalářské práce je získání všech potřebných informací, pro podání žádosti o dotace z fondů EU. Teoretická část uvádí fondy Evropské unie, ze kterých je možné dotace získat. Dále je uvedena teoretická problematika ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Pavliňáková, Andrea
  V diplomové práci je probírána tématika čerpání dotací z fondů Evropské unie. Obsah teoretické části je zaměřen především na detailnější přiblížení fungování strukturálních fondů a operačních programů. Samotná návrhová ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Janhubová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou projektu a možnostmi jeho financování. Jelikož v dnešní době mnoho firem využívá pro své projekty dotací poskytovaných Evropskou unií jeví se tato možnost jako vhodná alternativa ...
 • Financování rekonstrukce sportovního zařízení 

  Krylová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování projektu rekonstrukce sportovního zařízení. Jedná se o sokolovnu náležící jednotě T. J. Sokol Ivanovice na Hané, která je neziskovou organizací. V práci jsou zmíněny ...
 • Financování rozvoje vzdělávacích aktivit na SPŠ Bruntál z prostředků EU 

  Šulkovský, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku dotací z Evropské Unie. Pojednává o možném využití dotace z Evropských Strukturálních Fondů na podporu zvýšení odborného vzdělání v Moravskoslezském kraji. Využití těchto prostředků ...
 • Hanácké rozhledy – financování projektu z fondů EU 

  Aclerová, Veronika
  Cílem práce je navrhnout možnosti financování projektu „Hanácké rozhledy“. Projekt počítá v první řadě s financováním z fondů EU. V případě, že by obec s žádostí o dotaci neuspěla, jsou v rámci diplomové práce zpracovány ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu 

  Bílá, Adéla
  Bakalářská práce řeší hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu výstavby bytového domu v Brně. První část práce se zabývá developerskou činností z teoretického pohledu, kterým je zejména popis životního ...
 • Návrh optimalizace financování projektů společnosti ON Semiconductor pomocí dotací z fondů EU 

  Indráková, Markéta
  Tato bakalářská práce řeší zpracování vhodného řešení financování investičního projektu, vybraného na základě dotazníkového šetření o prioritách společnosti. Zabývá se hodnocením efektivnosti projektu, monitoringem oblastí, ...
 • Návrh projektu financovaného třetí stranou 

  Kejvalová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu za použití metod projektového managementu. Zároveň se zabývá možností financování projektu, kde je počítáno se spoluprací Evropské unie. Návrh projektu je zpracován tak, aby ...
 • Organizece projektu výstavby 

  Kralovič, Antonín
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. V teoretické části se věnuji projektovému řízení obecně. V praktické části jsem se zaměřil na zpracování studie proveditelnosti, která se zpracovává v předinvestiční ...
 • Podnikatelský plán s podporou strukturálních fondů EU 

  Boltižiar, Víťazoslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou realizace podnikatelského plánu za podpory strukturálních fondů Evropské Unie. V první části se zabývá shrnutím teoretických východisek pro práci. V druhé části poté samotným vytvořením ...
 • Řízení developerského projektu 

  Zukalová, Kateřina
  Diplomová práce si klade za cíl zmapovat proces plánování a realizace developerského projektu. Zaměřuje se zejména na popis a analýzu jednotlivých fází projektu a to především z hlediska jejich řízení a eliminace potencionálních ...
 • Řízení developerských projektů 

  Skalický, Martin
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem AZ Tower, realizovaným v Brně developerskou společností PROPERITY s.r.o. Popisuje postup výstavby, činnost manažera a rizika na projektu. V práci je popsána organizační ...
 • Zhodnocení obecního majetku v čase 

  Sýkora, Ondřej
  Předmětem diplomové práce „Zhodnocení obecního majetku v čase“ je zvolení nejvhodnější varianty financování investičního projektu. Projekt řeší přestavbu stávajícího nevyužívaného Domu služeb na Komunitní dům seniorů. V ...