Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení vlastností drobného kameniva pro asfaltové směsi 

  Kadlček, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlastností drobného kameniva pomocí laboratorních zkoušek. Posouzení drobného kameniva bylo provedeno zkouškami sítový rozbor, laserová difrakce, stanovení bodu měknutí zkouškou ...
 • Pojízdný pásový dopravník 

  Čech, David
  Cílem bakalářské práce je návrh pojízdného dopravníku pro přepravu drobného kameniva a drobné stavební sutě s dopravním výkonem 60 000 kg/h, výškovým rozdílem 3,5 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...
 • Studium vlivu vneseného provzdušnění na parametry provzdušněných betonů 

  Urbánek, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na provzdušněné betony, jejich parametry složení a vlastnosti. Dále se práce zaměřuje na studium vlivu vneseného provzdušnění do čerstvého betonu, na jeho vlastnosti v čerstvém i ve ztvrdlém ...
 • Využití drobného kameniva do směsí stmelených hydraulickým pojivem 

  Švarcová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá využitím drobného kameniva ve směsích stmelených hydraulickým pojivem, které jsou používány jako horní či spodní podkladní vrstvy vozovky. Teoretická část popisuje vlastnosti stmelených směsí, ...