Now showing items 1-7 of 7

 • Ekonomické srovnání přípravy výroby polotovaru 

  Jamborová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na ekonomické srovnání klasické metody plošného tváření - stříhání a vybraných nekonvenčních metod dělení materiálu. Hlavním cílem práce je zjistit, která z vybraných metod dělení materiálu pro ...
 • Stříhání jako dokončovací operace 

  Bednář, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výstřižku operací přistřihování. Součást je zhotovena z ocelového plechu jakosti 11 321. Na základě literární studie problematiky přistřihování a výpočtů bylo navrženo přistřihování ...
 • Technologie plošného tváření v hromadné výrobě 

  Spurný, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2341 předkládá literární studii problematiky technologie stříhání plošného a objemového materiálu. Tato práce je zaměřena na obecné rozdělení a stručný popis jednotlivých ...
 • Výroba řetězového kolečka BMX kola 

  Figar, Erik
  Prace se zabyva navrhem vhodne technologie pro vyrobu retezoveho kolecka BMX kola, vyrobeneho z plechu 14 220.3, o tloustce 4 mm. Vyrobni serie cini 200 000 kusu za rok. Po analyze ruznych moznosti vyroby byla zvolena jako ...
 • Výroba řetězového kolečka motocyklu 

  Řiháček, Jan
  Práce se zabývá návrhem výroby řetězového kolečka motocyklu, vyrobeného z plechu 14 220.3, o tloušťce 8 mm. Stanovená výrobní série je 150 000 kusů za rok. Po analýze možných způsobů výroby byla zvolena jako výrobní ...
 • Výroba řetězového kolečka pro motocykl 

  Šarocký, Robert
  Práce se věnuje návrhu vhodné technologie výroby součásti řetězového kolečka, které je součástí hnací soustavy motocyklu. Výrobní série činí 200 000 kusů za rok. Byla provedena analýza různých způsobů výroby, ze které ...
 • Výroba tvarové součásti stříháním 

  Hansen, Petra
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním. Zadaná součást je vyrobena z plechu o tloušťce 3 mm. Materiálem součásti je ...