Now showing items 1-13 of 13

 • Možnosti konstrukce střižných nástrojů 

  Glatter, Jiří
  Práce popisuje principy a metody klasického stříhání, přesného stříhání a vysekávání. Dále se práce zabývá konstrukčními možnostmi nástrojů jednotlivých metod. Práce obsahuje výhody a nevýhody těchto metod a konstrukčních ...
 • Návrh výroby brzdového kotouče vyráběného technologií stříhání 

  Kantor, Miroslav
  Cílem práce je návrh technologie výroby kotoučové brzdy. Součást je vyráběná s korozivzdorné oceli 17 023 (X30Cr13). Polotovarem je plech o tloušťce 6 mm. V rámci literární studie byly srovnané možné technologie výroby. S ...
 • Návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání 

  Kosíř, Tomáš
  Projekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání. Kryt senzoru je vyráběn ze svitku plechu o tloušťce 4 mm. Materiálem součásti ...
 • Stroje a nástroje pro přesné stříhání 

  Šindelka, Marek
  Tato práce obsahuje stručný přehled používaných strojů a nástrojů určených k přesnému stříhání. Přesné stříhání je technologie z oblasti plošného tváření, vhodná především pro sériovou výrobu, kterou lze vyrobit funkční ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Steiner, Jaromír
  Hlavním tématem práce je technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou, která byla zvolena jako nejvhodnější řešení. Cílem je návrh a zhodnocení technologičnosti zvolené sou-části, návrh konstrukčního řešení nástroje a ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Varjan, Matúš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia oboru B2307-00 predkladá návrh technológie výroby účiastky, výstrižku, strihaním z konštrukčného nelegovaného ocežového plechu 12010. Na základe literárnej štúdie problematiky ...
 • Variantní řešení výroby brzdového kotouče motocyklu 

  Rozum, Josef
  Bakalářská práce předkládá variantní řešení hromadné výroby motocyklových brzdových kotoučů. Brzdové kotouče jsou součásti rotačního tvaru o velkém průměru a malé tloušťce zhotovené především z uhlíkové oceli. V práci jsou ...
 • Výroba části univerzálního otvíráku technologií přesného stříhání 

  Kučera, Radek
  Cílem práce je návrh technologie výroby části univerzálního otvíráku s inovovaným designem. Součást je vyráběna z korozivzdorné oceli 17 240 (X5CrNi18-10). Polotovarem je plech o tloušťce 2 mm. V rámci literární studie ...
 • Výroba části zámku automobilu přesným stříháním 

  Augste, Jakub
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie (N2307-00) předkládá návrh technologie výroby zámkové čelisti. Zámková čelist slouží jako člen uzamykacího systému bočních dveří automobilu ...
 • Výroba řetězového kolečka u horského kola 

  Habr, Stanislav
  HABR Stanislav: Výroba řetězového kolečka u horského kola Cílem práce je návrh součásti řetězového kolečka u horského kola. Vyrobeno bude z konstrukční oceli. Z variantního řešení byla zvolena nejoptimálnější výroba ...
 • Výroba spony bezpečnostního pásu 

  Oborný, Roman
  Cílem této práce je zhodnotit stávající způsob výroby a navrhnout a vypracovat optimální způsob výroby součásti „spona bezpečnostního pásu“. Součást je vyrobena z ocelového plechu ČSN 14 220.3 tloušťky 3 mm. Vzhledem k ...
 • Výroba tvarové součásti stříháním 

  Tomášková, Veronika
  Diplomová práce zpracovaná v rámci magisterského studia Strojírenské technologie a průmyslového managementu předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním. Řešená součást je vyrobena z konstrukční oceli EN ...
 • Výroba žacího kotouče křovinořezu 

  Hanáček, Jakub
  Projekt předkládá návrh technologie výroby součásti žací kotouč křovinořezu z ocelového plechu 12050 o tloušťce 2 mm a sériovostí výroby 120 000 kusů ročně. Z navržených variant výroby byla stanovena jako nejvýhodnější ...