Now showing items 1-8 of 8

 • Dokončování přesných ploch frézováním 

  Šimonek, Ondřej
  Cílem této práce je najít vhodný řezný nástroj a vhodné řezné podmínky pro výrobu ploch hydrostatického vedení příčníku s jakostí struktury povrchu Ra 0,8 m. Technologie se zabývá dokončováním ploch hydrostatického vedení ...
 • Nové metody dokončování rovinných ploch 

  Šupa, Jan
  Tato odborná rešerše se zabývá moderními technologiemi dokončování rovinných ploch, jejich výhodami a nevýhodami, vlivy na výslednou přesnost a jakost povrchu, jejich vzájemným porovnáním a doporučením pro praxi.
 • Nové metody výroby vnějších a vnitřních rotačních tvarových ploch. 

  Urban, Jan
  Tato rešeršní práce obsahuje přehled některých metod výroby vnějších a vnitřních rotačních tvarových ploch jako jsou soustružení, broušení, honování, superfinišování, lapování, vrtání, vyhrubování a vystružování. Porovnání ...
 • Problematika tryskání povrchů 

  Lánc, Kryštof
  Práce je primárně zaměřena na teoretické zpracování technologie tryskání, která patří mezi dokončovací operace využívající plastickou deformaci. Obsahem studie je základní princip, rozdělení a popis tryskacích zařízení, ...
 • Projekt pracoviště pro dokončování a lícovaní přesných dílu 

  Studený, Tomáš
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť pracovisko na dokončovanie a lícovanie dielov vo firme TOS Kuřim. Snažiť sa zlepšiť kvalitu, čas a náklady pri výrobe takýchto dielov a zavedenie tejto výroby na novom CNC stroji. Nájsť ...
 • Termomechanické namáhání bezolovnatého pájeného spoje 

  Libich, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá spolehlivostí bezolovnatých pájených spojů v různých propojovacích strukturách. Cílem je návrh zkušebního obrazce pouzdra BGA (FC) pro testování pevnosti bezolovnatých pájených spojů při ...
 • Úpravy střižných postupových nástrojů 

  Dziuban, Jiří
  Diplomová práce se zabývá stanovením a odstraněním příčin kvalitativních problémů při výrobě konektorů a drobných elektronických součástek pro automobilový průmysl. Zhotovení těchto komponentů se provádí tvářením ve střižných ...
 • Vliv gradientů chladnutí na pevnost bezolovnatého pájeného spoje 

  Vítek, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je sledování vlivu rychlosti chladnutí pájeného spoje na jeho pevnost a krystalickou strukturu. Pro technologické zkoušky byla použita dummy pouzdra BGA4 pájená na DPS s testovacími motivy. ...