Now showing items 1-2 of 2

  • Model komory reaktoru pro mikrovlnný ohřev 

    Kříž, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem vysokofrekvenční komory, která slouží pro vysoušení emulze složené z oleje a vody, kde obsah vody je nad 30% objemu emulze. Vysokofrekvenční komora pracuje na kmitočtu 2,45GHz. Byl sestaven ...
  • Návrh sběrnice LVDS s vysokou odolností EMC 

    Klauda, Zbyněk
    Práce se zabývá návrhem LVDS sběrnice s vysokou odolností vzhledem k rušení z okolního prostředí a vyzařování nežádoucích elektromagnetických vln do svého okolí. Návrh LVDS sběrnice byl zpracován numerickými metodami a ...