Now showing items 1-20 of 37

 • Adaptivní Linuxové firewally, geografický firewalling 

  Najbr, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je prostudovat a popsat možnosti adaptivního firewallingu, kterými disponuje linuxový firewall netfilter, prostudovat pokročilý routing a okrajově geografický IP filtering. Detailně se budu zabývat ...
 • Akcelerovaný firewall s DPDK 

  Holubář, Jiří
  V dnešní době, kdy téměř každý využívá Internet, je třeba zajistit také zabezpečení provozu na sítích. K tomuto napomáhá firewall. Na některých linkách je ovšem vyžadována vyšší propustnost než na jiných. Tato práce zkoumá ...
 • Analýza síťového provozu pomocí zařízení NIFIC 

  Melo, Juraj
  Tato bakalářská práce popisuje příklady použití zařízení NIFIC na potlačení bezpečnostních rizik v počítačových sítích. NIFIC je bezstavový paketový filtr s hardvérovou akcelerací vhodný na nasazení do vysokorychlostních ...
 • Aplikace pro monitorování a kontrolu zabezpečení rozsáhlých počítačových sítí LAN a WAN 

  Maloušek, Zdeněk
  Počítačové sítě se v současnosti používají mnohem více než před dvaceti lety. Počítače jsou využívány nejčastěji jako pro prostředek pro komunikaci, zábavu a skladování dat. Informace jsou dnes často uloženy pouze v ...
 • Bezpečnost operačních systémů 

  Kuchař, Karel
  Bakalářská práce se zabývá bezpečností operačních systémů, na kterou je kladen stále větší důraz. Nejprve je věnována pozornost na základní zásady bezpečnosti operačních systémů. Dále jsou čtenáři přiblíženy jednotlivé ...
 • Bezpečnostní audit firewallu 

  Krajíček, Jiří
  Cílem této diplomové práce je bezpečnostní audit firewallu. Základními úkoly je seznámit s principy nástrojů umožňující audit, vytvořit metodiku auditu a poté podle vytvořené metodiky provést bezpečnostní audit vybraných ...
 • Bezpečnostní rizika současných směrovačů 

  Bubelíny, Peter
  Bakalárska práca si kladie za cieľ preštudovať a zdokumentovať problematiku zabezpečenia smerovačov. Podáva charakteristickú informáciu o smerovači, jeho funkciách, typoch a umiestneniach v počítačovej sieti. Keďže je ...
 • Cenzura na Internetu 

  Rajecký, Michal
  Cenzúra na internete je fenoménom tejto doby, ktorý výrazne obmedzuje slobodu slova. Cieľom tejto práce bolo zistiť aktuálny stav internetovej cenzúry v Číne. V rámci analýzy som navrhol a implementoval nástroj pre testovanie ...
 • Forenzní analýza síťového připojení v OS Linux 

  Jurinek, Róbert
  Tato práce se zabývá forenzní analýzou síťového připojení v operačních systémech Linux. V jednotlivých kapitolách popisuje principy digitální forenzní analýzy, zpracování paketů linuxovým jádrem a firewallem a porovnání ...
 • Laboratorní úloha CISCO Security 

  Švec, Martin
  Hlavním cílem této diplomové práce je obeznámení se s principy a technickém řešení bezpečnostních prvků firmy Cisco a podle platných zásad zabezpečení navrhnout a nakonfigurovat přidělený systém. Práce v úvodu pojednává o ...
 • Metodika testování bezpečnosti a výkonnosti firewallů 

  Sasko, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať bezpečnosť a výkon firewallov a navrhnúť metodiku ich testovania. Teoretická časť sa venuje vysvetleniu firewallov a ich rozdeleniu a opisu funkcií firewallov novej generácie. ...
 • Metody návrhů počítačových sítí 

  Božek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu počítačové sítě pro středně velkou infrastrukturu, jejím zabezpečením a následnou realizací směrovače s firewallem. Tento hraniční prvek bude schopný plnit základní ...
 • Metody zajištění IP PBX proti útokům 

  Hynek, Luboš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ochrany nejpoužívanějších svobodných softwarových ústředen Asterisk, FreeSWITCH a YATE. V praxi bylo ověřeno chování ústředen při útocích a navrhnuta ochrana proti nim na jedné ...
 • Moderní počítačové viry 

  Malina, Lukáš
  Bakalářská práce Moderní počítačové viry se skládá ze dvou hlavních cílů (Analýza počítačových virů a návrh zabezpečení střední počítačové sítě) rozdělených na tři části: Analýza počítačových virů, Vlastní návrh zabezpečení ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Morávek, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektronického obchodu firmy. Na základě poznatků a informací získaných v teoretické části obsahuje návrh nejlepší možné varianty elektronického obchodu, který povede ke stabilnímu ...
 • Návrh grafického rozhraní firewallu s využitím Qt4 frameworku 

  Štefany, Martin
  Cieľom práce je návrh aplikácie, ktorá poslúži ako grafické rozhranie pre terminálový nástroj iptables, pričom ide o~nástroj využívajúci framework Netfilter na ovládanie firewallu v~jadre operačného systému GNU/Linux. ...
 • Návrh implementace a síťové bezpečnosti protokolu IPv6 v organizaci 

  Hensl, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá nasazením protokolu IPv6 ve firemním prostředí. Práce teoreticky popisuje části protokolu, které jsou pak použity v reálném prostředí s ohledem na maximální kompatibilitu a zabezpečení. Práce řeší ...
 • Návrh infrastruktury ICS pro průmyslový podnik 

  Sidor, Peter
  Táto práca sa zaoberá problematikou priemyselnej komunikácie, ktorú je nutné brať do úvahy pred konečným návrhom priemyselnej infraštruktúry a celkovému návrhu sieťovej infraštruktúry pre konkrétny objekt. V prvej časti ...
 • Návrh ochrany organizace proti škodlivému software. 

  Vykydal, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu zabezpečení ve sledované firmě navrhnout jednotlivá řešení v místech, kde byly shledány jakékoliv nedostatky. Výsledkem práce je návrh řešení, které výrazně ...
 • Návrh řešení autentizace uživatelů pro malé a střední počítačové sítě 

  Hajný, Jan
  Práce se zabývá problematikou autentizace uživatelů v počítačové síti a souvisejícím řízením přístupu k prostředkům. Je v ní provedena stručná analýza modelu TCP/IP v souvislosti s bezpečností, dále jsou popsány základní ...